Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system

Internet of Things, sensorer och AI. Det är några exempel på områden där forskare och företag i Östergötland har en spjutspetskompetens.

Styrkeområdet baseras på en unik blandning av framstående forskning, högteknologiska industriföretag som Saab och Siemens samt smarta, mindre företag som exempelvis start-upbolaget Epishine som tillverkar organiska solceller.

Andra teknikområden där det sker mycket insatser och initiativ inom styrkeområdet är artificiell intelligens, AI, och Internet of Things, IoT. Inom AI finns det världsledande forskning på Linköpings universitet och en regional AI-nod. Noden är en del av AI Sweden och syftar till att accelerera tillämpningen av AI. Inom IoT finns plattformen IoT World som samlar behovsägare, företag och akademi för att initiera gemensamma utvecklingsprojekt.

Uppkopplade produkter och system har också en stark koppling till andra styrkeområden, inte minst effektiv logistik. Det tar bland annat sitt uttryck i IoT World genom flera projekt med kopplingen logistik och IoT.

Färdplanen för Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system
IoT World

Uppdaterad: 10 februari 2023, 18:03