Företagsjouren

Om ditt företag hamnar i en kris finns hjälp att få.
I Östergötland finns Företagsjouren som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet.

Jouren vänder sig i första hand till små och medelstora företag i länet, och arbetar enligt en metod som inleds med att företaget får hjälp att undanröja det akuta problemet. Därefter görs en handlingsplan för hur företaget ska kunna leva vidare med målet att skapa en positiv utveckling.

Företagsjouren hjälper också till att samordna insatser från till exempel banker, revisionsbyråer och Almi. Stödet från Företagsjouren, som drivs av Region Östergötland, är kostnadsfritt och sker under sekretess.
Företagsjouren

Se Roommejts berättelse om stödet från Företagsjouren

Uppdaterad: 19 januari 2023, 11:04