Våra organisationer

East Sweden Business Region är ett nätverk där företag enkelt ska kunna få en bild av alla de möjligheter som finns i vår region.

Tanken med nätverket East Sweden Business Region, ESBR, är att företag som vill växa inte ska behöva leta efter vilket stöd det offentliga kan erbjuda, utan de ska enkelt kunna få en samlad bild av de erbjudanden och aktiviteter som finns. För att hitta rätt finns ESBR-guiden – en lots som kan öppna många nya dörrar för dig och ditt företag.

Här nedan finns en lista på alla organisationer som finns inom ESBR:

Aerospace Cluster Sweden
Aerospace Cluster Sweden välkomnar alla som vill göra affärer inom flyg och rymd. Här träffas näringsliv, organisationer och akademi. Här samlas människor, som tillsammans vill lyfta en av Sveriges viktigaste branscher.  
Aerospace Cluster Sweden

Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och för företag att utvecklas.
Almi

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten och man finns där behoven finns, i hela landet. Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. I Arbetsförmedlingen ingår Eures, European Employment Services, ett europeiskt samarbete för att underlätta rörligheten av arbetstagare på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. Alla tjänster är avgiftsfria.
Arbetsförmedlingen

Om du har svårt att hitta personal via de vanliga rekryteringsvägarna kan breddad rekrytering vara något för dig. Arbetsförmedlingen informerar hur du kan rekrytera bredare och få den kompetens ditt företag behöver.
Klicka på bilden för att se informationsmötet om breddad rekrytering.


Boxholms kommun
Levande näringsliv med över 500 företag.
Boxholms kommun

Business Sweden
Business Sweden hjälper svenska företag att växa internationellt genom att erbjuda information, rådgivning, utbildning, skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt nätverk och kontakter.
Business Sweden

CAM – Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag
CAM är en del av Linköpings universitet med visionen att ta forskningen till verkstaden och företagens frågeställningar till LiU för stärkt samverkan mellan universitetet, företagen och regionen.
CAM

Cleantech Östergötland
Cleantech Östergötland är ett nätverk där människor från näringslivet, offentligheten och akademin möts för att lösa samhällets miljöutmaningar. Tillsammans odlar vi framgångsrika relationer som utvecklas till hållbara affärer genom kunskap och miljöteknik.
Cleantech Östergötland

Coompanion Östergötland
Coompanion Östergötland är experter på kooperativt, socialt och hållbart företagande. 
Coompanion Östergötland

CoOperate Coffice
Mötesplatsen för Söderköpings näringsliv och ditt företagande.
CoOperate Coffice

East Sweden Convention Bureau
Behöver du rekrytera, öka kännedomen om er forskning, stärka relationerna med andra i er bransch eller öka kompetensen i arbetsgruppen? ESCB, som är finansierat av Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommun samt näringslivet, erbjuder kostnadsfri service för att arrangera en nationell eller internationell konferens.
ESCB

Energikontoret Östergötland
Energikontorets syfte är att främja energi- och resurseffektivisering samt användning av förnybar energi i Östergötland. Detta gör vi genom att leda och utveckla projekt som skapar mervärden för företag och offentliga organisationer. Vi erbjuder stöd och rådgivning till företag och offentliga organisationer inom ramen för våra profilområden: Energieffektivisering, Cirkulära resursflöden, Energisystem.
Energikontoret Östergötland

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network erbjuder stöd till små och medelstora företag för ökad tillväxt och förnyelse genom internationalisering.
Enterprise Europe Network

Finspångs kommun
Finspång är en levande industriort, vars näringsliv har en unik struktur.
Finspångs kommun

Framtidsfrön
Framtidsfrön ger unga drivkraft och motivation för framtiden genom att stötta skolverksamhet i uppdraget kring entreprenörskap och samverkan med omvärlden.
Framtidsfrön

Företagarna
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.
Företagarna

Företagsjouren
Företagsjouren vänder sig främst till små och medelstora företag i Östergötland som hamnat i akut kris. Först försöker man undanröja akuta problem, därefter görs en handlingsplan. Om det behövs ytterligare insatser finns tillgång till ett nätverk av personer med olika specialistkunskaper som kan förmedlas till företaget. Region Östergötland driver Företagsjouren. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.
Företagsjouren

InGenious East Sweden
InGenious genomför projekt med studenter från Linköpings Universitet genom en unik kurs i Sverige. Tillsammans med studenterna skapas innovativa lösningar för Sveriges näringsliv och organisationer.
InGenious

Kinda kommun
I Kinda hittar du entreprenörsanda – a different Kinda place.
Kinda kommun

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Jobbar för att företag inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdens miljö ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.
LRF Östergötland

LEAD
LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubatorer som erbjuder entreprenörer och start-ups en bredd av riktade resurser och tjänster för att växa snabbare och säkrare.
LEAD

Linköpings kommun
Expansivt och kunskapsintensivt näringsliv – där idéer blir verklighet.
Linköpings kommun

Linköping Science Park
Linköping Science Park hjälper företag att växa och utvecklas.
Linköping Science Park

Linköpings universitet
Att skapa ömsesidig nytta genom samverkan med det omgivande samhället är viktigt för Linköpings universitet (LiU). Genom samverkan utvecklar vi ny kunskap tillsammans med företag och organisationer, och omsätter kunskapen till praktisk nytta. Samverkan kan bland annat ske i form av forsknings- eller studentprojekt, examensarbeten, kunskapsseminarier eller uppdragsutbildning. LiU Innovation och samverkan hjälper dig att hitta rätt kontakter inom LiU och stödjer dig i arbetet med att skapa samarbeten med forskare och studenter.
Linköpings universitet

LiU Innovation
LiU innovation är en del av LiU Innovation och samverkan. Här får studenter och forskare stöttning i innovationsprocessen från kunskap och forskning till samhällsnytta. Våra innovationsrådgivare ger stöd till entreprenörskap och innovation både inom ESBR och nationellt. Stödet till studenter är paketerat som Student innovation by LiU och sker i samverkan med Almi East Sweden AB.
LiU Innovation

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland samordnar länets krafter för ett livskraftigt Östergötland.
Länsstyrelsen Östergötland

Mjölby kommun
Differentierat näringsliv i världsklass.
Mjölby kommun

Motala kommun
Mellanstor kommun med stor bredd i näringslivet.
Motala kommun

Norrköpings Hamn AB
Norrköpings Hamn är en modern fullservice hamn och en av landets större hamnar, med många nationella och internationella kunder. Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen, och hamnen har en central roll i utvecklingen av regionen.
Norrköpings Hamn AB

Norrköpings kommun
Norrköping är en viktig etableringsort. Var med och skapa framtiden. 
Norrköpings kommun

Norrköping Science Park
Accelererar idékraft, innovation och entreprenörskap för hållbar tillväxt.
Norrköping Science Park

NyföretagarCentrum
Funderar du på att starta eller har du nyligen startat eget företag? Då är du välkommen att kontakta ditt lokala NyföretagarCentrum. Där får du hjälp av erfarna rådgivare som själva är företagare. NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri och konfidentiell enskild rådgivning, seminarier, aktiviteter samt mentorprogram till dig som nyföretagare. Dessutom kan du via ditt NyföretagarCentrum få kontakt med olika specialister och nätverk på din ort, regionalt och även nationellt. Allt för att du ska kunna starta ett livskraftigt företag. Välkommen!
För mer information och tidsbokning på ditt lokala Nyföretagarcentrum: 
NyföretagarCentrum Mellersta Östergötland (Kinda, Linköping, Mjölby, Norrköping, Ydre, Åtvidaberg)
NyföretagarCentrum Söderköping-Valdemarsvik
NyföretagarCentrum Västra Östergötland (Boxholm, Motala, Vadstena, Ödeshög)

Näringslivscentrum Åtvidaberg
Näringslivscentrum verkar för att stärka näringslivet och företagen i Åtvidaberg.
Näringslivscentrum Åtvidaberg

Region Östergötland
Region Östergötland arbetar för att företagen i Östergötland ska ha tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital för att ha möjlighet att utvecklas. Detta görs i nära samarbete med de övriga aktörerna i East Sweden Business Region (ESBR).
Region Östergötland

RISE AB
RISE är ett statligt ägt, oberoende och icke vinstdrivande forskningsinstitut med över 3 000 anställda på över 30 orter i Sverige varav flera i Östergötland. RISE verkar för att stärka regionala näringar och industrikluster och bidrar till innovativa, hållbara lösningar på samhällets utmaningar samt stöttar små och medelstora företag i hela landet.
RISE

Sankt kors
Sankt Kors är ett bolag med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Detta åstadkoms framför allt genom att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer för nya företag och företag i förändring.
Sankt kors

Skill
Skill erbjuder rekrytering, bemanning, utbildning och nätverk till industrin i bred mening. På uppdrag av sina ägare är Skill djupt engagerade i kompetensförsörjningsfrågor och är en samarbetspartner till IUC i Östergötland. Skill projektleder många olika projekt, till exempel Code Summer Camp och Industridag Östergötland och är processledare för Teknikcollege.
Skill

Student Innovation by LiU
Student Innovation by LiU främjar innovation och entreprenörskap bland studenter på LiU. Det är en plats för att utveckla idéer och färdigheter samt att möta andra entreprenöriella studenter.
Student Innovation by LiU

Söderköpings kommun
Söderköping är en utpräglad småföretagarkommun.
Söderköpings kommun

Tillväxt Finspång
Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening med representanter från näringsliv, politik och kommun. Organisation har uppdraget att utveckla varumärket Finspång och genom ökad attraktivitet och tillväxt förverkliga Vision 30/35  – att Finspång år 2035 är 30 000 invånare och en av Sveriges bästa platser att bo, leva och verka på!
Tillväxt Finspång

Tillväxt Motala
Tillväxt Motala AB ägs av cirka 400 medlemmar. På uppdrag av Motala kommun stödjer, utvecklar och marknadsför man Motala mot näringsliv, besökare och presumtiva invånare.
Tillväxt Motala

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. På riktigt.
Vi erbjuder tre läromedel för grundskolan: Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. På gymnasiet tillhandahåller vi processutbildningen UF-företagande. UF erbjuder lärare utbildning och vägledning och driver även nätverket UF alumni, för före detta UF-företagare.
Ung företagsamhet

Unitalent
Unitalent erbjuder företag och organisationer att komma i kontakt med drivna studenter med den senaste kunskapen från universitetet. Genom att vara en länk mellan studenterna vid Linköpings universitet och näringslivet stärker Unitalent företag, organisationer och offentlig sektor och ger samtidigt studenterna viktig erfarenhet inför framtiden. 
Unitalent 

Vadstena kommun
Mångsidig företagsamhet kännetecknar Vadstena, en kreativ historia.
Vadstena kommun

Valdemarsviks kommun
Valdemarsviks kommun är vägen in för företag i Valdemarsvik och kan garantera snabba handläggningstider.
Valdemarsviks kommun

Visit Linköping
Visit Linköping marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs- och mötesdestinationer.
Visit Linköping

Visit Östergötland
Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål. Vi ansvarar för den regionala delen av Östergötlands besöksnäringsstrategi.
Visit Östergötland

Visual Sweden
Visual Sweden är ett innovationsinitiativ som samlar regionens aktörer inom området visualisering och bildanalys, såväl forskning som utvecklande företag och företag/organisationer med behov inom området.
Visual Sweden

Vreta Kluster
Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.
Vreta Kluster

Västervik Framåt
Västervik Framåt arbetar med näringsliv, besöksnäring och inflyttning för att skapa tillväxt och utveckling i Västervik.
Västervik framåt

Växtkraft i Mjölby kommun
Växtkraft i Mjölby kommun arbetar med att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta för medlemmarnas företagande och därmed stärka näringslivsklimatet i Mjölby kommun. 
Växtkraft i Mjölby

Ydre kommun
Här finns Östergötlands mest företagsamma befolkning. Fler än 20 procent av kommunens invånare är företagare.
Ydre kommun

Åtvidabergs kommun
Åtvidabergs kommun jobbar för ett rikt företagsklimat där företag växer och utvecklas.
Åtvidabergs kommun

Ödeshögs kommun
Ödeshögs kommun arbetar för ett gynnsamt företagsklimat för företag som vill växa och utvecklas.
Ödeshögs kommun

Östgötamat
Östgötamat ekonomisk förening är en länk mellan länets företag från jord till bord. I nätverket finns hela kedjan från livsmedelsproducenter, grossister till hotell och restauranger.
Östgötamat

Östsvenska Handelskammaren
En enad stark näringslivsröst i en växande region.
Östsvenska Handelskammaren

Uppdaterad: 12 mars 2024, 11:30