Avancerade material

Solceller på rulle, papper som lagrar energi och artificiell hud. Inom området avancerade material är utvecklingsmöjligheterna nästan obegränsade och i Östergötland har både forskning och företag kommit långt.

Flygtrafiken är ett exempel. Med plan byggda i ultralätt grafen kan bränsleförbrukningen minskas och därmed även utsläppet av koldioxid. Och i Linköping har forskarna tagit fram en unik metod för att tillverka grafen på kiselkarbid.

Men även traditionellt material kan användas på innovativa sätt. Som exempelvis innerväggar av kartong eller hus av träull, som Kisaföretaget Träullit tillverkar.

I Östergötland bedrivs forskning inom styrkeområdet som är i absolut världsklass. Ett exempel är forskargruppen inom organisk elektronik, som har lyckats föra in elektronik i en levande växt och gjort det möjligt att ändra färgen på bladen. Nästa steg är att använda fotosyntesen för att utvinna energi och skapa förädlade plantor utan att behöva genmodifiera dem.

I Linköping byggs landets största kluster för företag som arbetar med innovativa material. Genom att samla spjutspetskompetensen på en plats skapas samverkan som leder till lösningar av några av samhällets största utmaningar. IMA, innovative materials arena, är ett nätverk för företag och aktörer i styrkeområdet avancerade material, en fysisk mötesplats samt ett digitalt delningsnätverk, inte bara i regionen utan i hela landet.

PEA, printed electronics arena, är ett innovationskluster och en fysisk test- och demonstrationsanläggning för tryckt elektronik i Norrköping som för resultat från forskningen och industrin närmare på ett effektivt och spännande sätt.Färdplanen för Avancerade material
IMA
PEAUppdaterad: 8 augusti 2023, 12:01