Universitetssamverkan

Linköpings universitet är en stark och viktig motor i regionen, inte minst för dig som företagare.

Den kunskap som finns på universitetet ska komma till nytta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det betyder att du som företagare kan ta hjälp av universitetets studenter eller forskare när du vill utveckla ditt företag. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Samarbete med företag, kommuner och andra organisationer är en viktig del i detta. Forskare och studenter får använda sin kunskap i praktiken och knyta värdefulla kontakter samtidigt som företagen utvecklas med den nya kompetensen.
LiU Samverkan

Studentuppdrag
Du kan ta hjälp av universitetets studenter som resurser i ditt företag. Att genomföra skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle är en viktig del i utbildningen vid Linköpings universitet. Universitet kan hjälpa dig att hitta de forskare och studenter som du behöver.
Studentuppdrag

Uppdragsutbildning
Om du har behov av att kompetensutveckla din personal, erbjuder Linköpings universitet olika former av uppdragsutbildningar. Det betyder att du beställer en kurs som vilar på vetenskaplig grund, men som skräddarsys efter kursdeltagarnas behov och förutsättningar.

Det finns också öppna uppdragsutbildningar som vem som helst kan anmäla sig till, oavsett vilket företag eller vilken organisation de tillhör.
Uppdragsutbildning

LiU Innovation
För både studenter och forskare vid Linköpings universitet finns LiU Innovation. Ett stöd som hjälper dig från tidig idé till färdig kommersiell produkt eller tjänst. 
LiU Innovation

InGenious
InGenious är en unik kurs vid Linköpings universitet, där du som företagare kan ta hjälp av studenterna att utveckla en idé för att hitta en hållbar lösning. Studenter från olika program och fakulteter sätts samman i projektgrupper och tar sig förutsättningslöst an ditt uppdrag under fyra månader.

Därefter levereras en lösning, och vill du använda idéerna kan du köpa loss projektet. Projektkursen arrangeras av LiU i samverkan med den internationella utvecklingsplattformen InGenious och ECIU (European Consortium of Innovative Universities).
InGenious

Uppdaterad: 16 februari 2022, 10:06