Universitetssamverkan

Linköpings universitet är en stark och viktig motor i regionen, inte minst för dig som företagare.

Att skapa ömsesidig nytta genom samverkan med det omgivande samhället är viktigt för Linköpings universitet. Genom samverkan utvecklar vi ny kunskap tillsammans med företag och organisationer och omsätter kunskapen till praktisk nytta. Det betyder att du som företagare kan ta hjälp av universitetets studenter eller forskare när du vill utveckla ditt företag. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. Forskare och studenter får möjlighet att använda sin kunskap i praktiken och knyta värdefulla kontakter samtidigt som företagen utvecklas med den nya kompetensen.
LiU Innovation och samverkan

Se Qlean berätta om hur de fick stöd från Linköpings universitet:

LiU innovation är en del av LiU Innovation och samverkan. Här får studenter och forskare stöttning i innovationsprocessen från kunskap och forskning till samhällsnytta. Våra innovationsrådgivare ger stöd till entreprenörskap och innovation både inom ESBR och nationellt. Stödet till studenter är paketerat som Student innovation by LiU och utförs av Almi East Sweden AB.
Innovationsrådgivning vid LiU

Studentuppdrag
Du kan ta hjälp av universitetets studenter som resurser i ditt företag. Att genomföra skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle är en viktig del i utbildningen vid Linköpings universitet. Universitet kan hjälpa dig att hitta de forskare och studenter som du behöver.
Studentuppdrag

Uppdragsutbildning
Om du har behov av att kompetensutveckla din personal, erbjuder Linköpings universitet olika former av uppdragsutbildningar. Det betyder att du beställer en kurs som vilar på vetenskaplig grund, men som skräddarsys efter kursdeltagarnas behov och förutsättningar.

Det finns också öppna uppdragsutbildningar som vem som helst kan anmäla sig till, oavsett vilket företag eller vilken organisation de tillhör.
Uppdragsutbildning

InGenious
InGenious är en unik kurs vid Linköpings universitet, där du som företagare kan ta hjälp av studenterna att utveckla en idé för att hitta en hållbar lösning. Studenter från olika program och fakulteter sätts samman i projektgrupper och tar sig förutsättningslöst an ditt uppdrag under fyra månader.

Därefter levereras en lösning, och vill du använda idéerna kan du köpa loss projektet. Projektkursen arrangeras av LiU i samverkan med den internationella utvecklingsplattformen InGenious och ECIU (European Consortium of Innovative Universities).
InGenious

Uppdaterad: 21 februari 2024, 16:57