Specialisering för tillväxt

I vår region driver vi smart specialisering, en strategisk satsning på fem områden där tillväxten är stark. Här finns smarta företag, världsledande forskning och sylvass kompetens.

Smart specialisering är ett sätt att strategiskt lyfta fram och prioritera starka områden i en region, för att stärka konkurrenskraften. Genom smart specialisering kan vi gynna tillväxt, innovation och forskning. I Östergötland finns en tydlig strategi för smart specialisering med fem utpekade styrkeområden.

Inom våra styrkeområden – avancerade material; effektiv logistik; miljönytta som affär; smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system samt visualisering, simulering och bildanalys – är tillväxten stark i vårt län. Här finns smarta företag, världsledande forskning och sylvass kompetens.

Bli en del av det du också!

Uppdaterad: 10 februari 2023, 17:42