Simulering, visualisering och bildanalys

Östergötland har en lång historia av framstående forskning inom området visualisering och bildanalys. I dag har regionen en världsledande kompetens när det gäller lösningar för att åskådliggöra komplexa data.

Bland de östgötska uppfinningarna finns visualiseringsbordet, som bland annat används för virtuella obduktioner och har öppnat upp för helt nya möjligheter att studera människokroppen.

I dag finns tre forskningsmiljöer inom visualisering och bildanalys som håller absolut världsklass; laboratoriet för datorseende, Visualiseringscenter C och Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV.

Som en naturlig följd av styrkan och kunskapen i regionen har en rad företag knoppats av från universitetet och forskningsinstituten. Sectra är ett exempel – en av världens ledande leverantörer av IT-system för hantering av medicinska bilder.

Maxar är ett annat. De bygger hela världen i 3D med hjälp av teknik som de är ensamma om. Dataton i sin tur, har sin visualiseringsteknik med på OS-invigningarna och på en av världens största bildskärmar i Dubai.

Visual Sweden, med Linköpings universitet som värd, är noden inom styrkeområdet. Härifrån drivs en rad innovationsprojekt med fokus på både kunskapsuppbyggnad och kommersialisering av nya produkter och tjänster.

Färdplanen för Visualisering, simulering och bildanalys
Visual Sweden

  • Koordinerande organisation
  • Norrköping Science park
  • info@nosp.se

Uppdaterad: 8 augusti 2023, 11:57