Vreta Kluster

Mitt på östgötaslätten finns Vreta Kluster, ett växande innovations- och utvecklingscentrum för gröna näringar som fått nationellt genomslag.

Klustret, som ligger strax utanför Linköping, grundades 2011 och har i dag en fullsatt företagspark för drygt 30 företag och verksamheten fortsätter att växa.

Vreta Kluster är inte bara en fysisk arbetsplats för de gröna näringarna, det är även en attraktiv mötesplats och utvecklingsarena för alla som arbetar inom jordbruk, skogsbruk och närliggande branscher.

Här samlas företag, forskare, teknikutvecklare och innovatörer.

Alla med samma mål, att hitta nya, ännu smartare lösningar för att vi i framtiden ska ha god, nyttig och hållbar mat, bättre djurhållning, smartare energiförsörjning och en växande skog.

Vreta Kluster hjälper företag att växa och knyter hela tiden nya kontakter inom akademin, offentliga sektorn och industrin. På senare år har klustret fått ett nationellt genomslag och uppmärksammas allt oftare i internationella sammanhang.

Vreta Kluster

Uppdaterad: 16 februari 2022, 09:38