Logistikkluster Östergötland

Östergötlands vassa logistiska läge bildar ett naturligt centrum för många olika innovationer och lösningar inom logistikområdet.

Logistiken blir allt viktigare, inte bara för näringslivet utan också för samhället.
Och utvecklingen går i ett rasande tempo.

Logistikkluster Östergötland är en neutral mötesplats och en utvecklingsarena för logistikfrågor i regionen.

Klustret jobbar för att spelplanen fungerar så bra som möjligt och att många ser nyttan av att investera tid i att engagera sig tillsammans med andra.

Med East Swedens centrala, och ur många synpunkter vassa logistiska geografiska läge, är traditionella logistikföretag självklart en viktig målgrupp för klustret.

Men logistik som kunskapsområde skär genom nästan alla branscher i dag och därför vill Logistikkluster Östergötland vara relevanta för många fler som vill delta i utveckling och innovation inom området.

För närvarande drivs klustret som ett treårigt projekt med uppdrag att bygga upp nätverk och ordna aktiviteter. I målbilden finns ett fysiskt kluster med en företagspark och en aktiv mötesplats för konferenser och seminarier.

Logistikia

Uppdaterad: 10 februari 2023, 17:27