Visual Sweden

Storstadsregionen Linköping-Norrköping är Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys. Det är här Visual Sweden vuxit fram ett led i regionens strategi för smart specialisering, där visualisering och simulering är ett av de prioriterade områdena.

Visual Sweden är en blomstrande scen för innovation som skapat unika samarbetsmodeller mellan universitet, näringsliv, institut och samhälle. Utvecklingen har verkligen tagit fart och ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här.

Bakom detta ligger en vision om att vara en kreativ smältdegel där idéer och innovationer ska kunna växa och skapa resultat som väcker stor uppmärksamhet internationellt. 

Centrala aktörer i Visual Sweden är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, statliga institutioner och verk som SMHI, LFV och Nationellt Forensiskt centrum, samt ett 80-tal mindre, medelstora och stora företag.

Visual Sweden

Uppdaterad: 8 augusti 2023, 11:54