ESBR-guiden

För att hitta till alla möjligheter inom East Sweden Business Region och få kunskap om stödsystemet finns ESBR-guiden – en lots som kan öppna många nya dörrar för dig och ditt företag.

De offentliga aktörer som arbetar med tillväxt i vår region är samlade i nätverket East Sweden Business Region, ESBR. Tanken är att företag som vill växa inte ska behöva leta efter vilket stöd det offentliga kan erbjuda, utan de ska enkelt kunna få en samlad bild av de erbjudanden och aktiviteter som finns.

Det finns många företag som inte känner till det omfattande stödsystemet med alla olika aktörer och organisationer som finns inom ESBR.

Sedan några år tillbaka arbetar därför ESBR-guiden i en uppsökande roll, en sorts lots, där kommuner kan få hjälp med att kontakta företag som kommunen själv inte har, eller haft väldigt lite, kontakt med. Detta för att företagen ska få kännedom om att de kan få hjälp av stödsystemet inom ESBR för att lösa utmaningar och problem som företag har eller står inför. ESBR-guiden kan öppna dörrar till många nya möjligheter och på så sätt hjälpa företagen att växa.

ESBR-guiden arbetar efter en tydlig och strategisk kompass. Efter ett inledande samtal gör guiden en behovsanalys om var företaget befinner sig och om det finns något företaget skulle kunna behöva hjälp med från någon av aktörerna inom stödsystemet. Det kan gälla allt från organisations- eller affärsutveckling till att skapa kontakt med en forskare eller student på universitet som kan hjälpa verksamheten framåt.

Efter det inledande samtalet skickar ESBR-guiden företaget vidare till en eller flera aktörer inom stödsystemet som tar över kontakten. Företaget får även återkoppling från ESBR-guiden om olika vägar inom ESBR som kan få företaget och verksamheten att växa.
Organisationerna inom ESBR

Uppdaterad: 8 augusti 2023, 12:11