Export

Jobbar du med export eller vill utveckla ditt företag och ta dig ut på den internationella marknaden? Då kan du få stöd genom Regional exportsamverkan i Östergötland.

I Regional exportsamverkan ingår en rad organisationer som alla jobbar för att stötta företag som vill exportera varor eller tjänster. Almi är dörren in och kontakten brukar börja med en behovsanalys. Därefter får du hjälp att komma rätt utifrån just din verksamhet.

EEN – Enterprise Europe Network
EEN hjälper dig som vill utveckla din import eller export och jobbar bland annat med verktyg som matchmaking, exportstöd, information och rådgivning. Om ditt företag behöver hjälp med internationalisering, exportstrategi eller skapa affärsmöjligheter i andra länder har du kommit rätt!
EEN

Exporum
Vill du utbyta erfarenheter och skaffa dig mer kunskap om internationella affärer finns det bra nätverk i Östergötland. Om du har ett företag som redan arbetar med export vänder du dig till Exporum. Det drivs av Almi Östergötland och Business Sweden och syftet är att inspirera till utveckling, nya kontakter, utbyte av erfarenheter och samarbeten.
Exporum

Affärsutvecklingscheckar
Vissa perioder finns också starthjälp att få för din internationella expansion i form av affärsutvecklingscheckar hos Almi. Checkarna kan du använda för att ta in extern kompetens i utvecklingsarbetet, för att göra en marknadsundersökning eller ta fram en strategi kring hur du etablerar internationella affärer.

Checkarna brukar variera från 50 000 till 250 000 kronor. Just nu finns inga checkar att söka men när detta blir möjligt kommer information om vad som gäller på Almis sida om affärsutvecklingscheckar.
Affärsutvecklingscheckar hos Almi

Regionala bidrag
Det finns dessutom en rad olika regionala bidrag att söka som stöd för företagsutveckling. Det kan till exempel handla om hjälp med större investeringar eller mindre belopp till produktutveckling eller deltagande i mässor.
Regionala företagsstöd

Uppdaterad: 10 februari 2023, 13:04