Printed Electronics Arena

Tryckt elektronik utvecklas i en rasande takt. I Norrköping finns Printed Electronics Arena – ett växande innovationskluster som för forskningsresultat och industrins behov närmare varandra.

Framställningen av tryckbart bläck är starten på en process som kan automatiseras och möjliggöra massproduktion av elektronik som kallas för tryckt elektronik.

Exempel på användningsområden kan vara etiketter som övervakar temperaturer, fuktsensorer och batterier för strömförsörjning. Området utvecklas i mycket snabb takt och drivs av utvecklingen inom många branscher – smartare, mindre, energisnålare system som även är hållbara.

Flera globala trender, som internet of things, hållbarhet och industri 4.0, pekar i en riktning mot smarta, små system som kan kommunicera med varandra och med konsumenter.

I Norrköping finns Printed Electronics Arena (PEA). Ett innovationskluster, som drivs av forskningsinstitutet RISE, som har ett tätt samarbete med Linköpings universitet och för akademiska forskningsresultat och industrins behov närmare varandra.

PEA växter stadigt och samarbetar även med industrikunder på alla nivåer.

PEA

Uppdaterad: 10 februari 2023, 17:34