Effektiv logistik

Östergötland har ett av Sveriges bästa geografiska lägen, mitt emellan Stockholm och Göteborg. Och här planeras en av de största infrastruktursatsningarna i modern tid, Ostlänken.

Men logistik som styrkeområde handlar om så mycket mer än så. I Östergötland finns en lång historia av kompetens och utveckling inom logistik. Erfarenheter som i dag används för att skapa framtidens logistik med hållbarhet i fokus. Linköpings universitet har framstående forskning inom området och det är ingen slump att Europas första professor i miljölogistik verkar här. Forskning och utbildning inom logistikstrategier, Supply chain management, sjukvårdslogistik, bygglogistik och klimatsmarta transporter lockar studenter från hela världen.

Företagandet med koppling till logistik har en stor bredd i vårt län. Infrastrukturen och det starka geografiska läget har dragit till sig många företag och fortsätter att attrahera nya etableringar med stora godsvolymer. I Östergötland finns världsledande logistikföretag som exempelvis Toyota Material Handling Systems, som designar framtidens automatiserade logistiklösningar för företag över hela världen.

För att öka konkurrenskraften inom logistikområdet och skapa en plats för samverkan och utveckling, finns Östergötlands logistikkluster, Logistikia. Det är en gemensam arena för logistikfrågor och logistikföretag i regionen som ska göra Östergötland till Sveriges mest attraktiva och hållbara logistikregion. Klustret är placerat i närheten av Norrköpings hamn som är en snabbt växande fullservicehamn i den viktiga Östersjötrafiken, och förstås en viktig aktör i miljöarbetet.

Färdplanen för Effektiv logistik
Logistikia

  • Koordinerande organisation
  • Norrköping Science Park
  • 070-316 11 70
  • info@nosp.se

Uppdaterad: 10 februari 2023, 17:56