Aerospace Cluster Sweden

Östergötland är en riktig flygregion och med tiden har ett nationellt kluster för flyg-och rymdbranschen byggts upp. Aerospace Cluster Sweden har snabbt blivit det självklara nätverket för branscherna.

Med säte i flyghuvudstaden Linköping har Aerospace Cluster Sweden (ACS) gått från att vara ett nätverk för den lokala flygindustrin till att bli ett nationellt kluster och självklara nätverk för alla som är professionellt engagerade i flyg- och rymdbranschen.

Samverkan föder framgång och klustrets nätverk förenar en mängd olika aktörer och idéer. Aerospace Cluster Sweden sätter upp mötesplatser som skapar läge för affärer, innovation och tillväxt.

Klustret arbetar med tre prioriterade områden för nätverkets medlemmar: internationalisering, kompetensförsörjning och möjlighet att påverka.
I klustrets egna Airtime Arena erbjuds även sändningstid för alla som vill göra sin röst hörd i flyg- och rymdrelaterade frågor.

Aerospace Cluster Sweden

Uppdaterad: 10 februari 2023, 18:16