Innovative Materials Arena

I Östergötland finns stor kompetens för att ta fram nya hållbara material för att möta viktiga samhällsutmaningar. Här spelar Innovative Materials Arena en viktig roll i utvecklingen.

Material finns överallt omkring oss. Men vi behöver nya hållbara material som bidrar till ökad effektivitet, minskade kostnader och framför allt – som hjälper till att möta viktiga samhällsutmaningar.

I Östergötland finns avancerad kompetens och stora resurser för att ta fram material med högt förädlingsvärde. Organiska tryckta solceller, möbler av kartong som är 100 procent nedbrytbara och lätta flygplansdelar som minskar bränsleförbrukningen är några exempel som visar den bredd av material vi har i vår region.

Innovative Materials Arena (IMA), är en innovationsmiljö, ett slags globalt kluster, som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. Här, inom IMA-nätverket, samlas näringslivet, akademin och offentliga organisationer för att skapa nya materialinnovationer.


Nu står också IMA One färdig, den första byggnaden i nya Cavok District nära Linköping City Airport.
Det är en fysisk nod för IMA, med en totalyta på drygt 5 000 kvadratmeter, där företag som arbetar med avancerade material kan samlas under ett och samma tak.

IMA

Uppdaterad: 16 februari 2022, 09:15