Miljönytta som affär

Smarta lösningar som skapar en cirkulär ekonomi – på riktigt. I Östergötland har företag, universitet och offentliga aktörer under lång tid lyckats skapa hållbara, konkreta lösningar av det som många bara ritar på papper.

Händelö Eco-Industrial Park  i Norrköping är ett exempel som nått internationell lyskraft. Här ser man till att industrins och stadens överblivna resurser knyts ihop i ett samverkande system. Här visar vi stolt upp innovation och kunskap om grön förnybar resurseffektivitet.

Linköping stad har under en lång tid varit en viktig aktör i uppbyggnaden av Sveriges kompetens inom biogasproduktion. Här satsade man tidigt på forskning och utveckling av processer för biogasframställning. Ett stenkast bort, vid Linköpings universitet, återfinns sedan många år Biogas Research Center, ett nationellt kompetenscentrum och ett globalt skyltfönster, som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas när det gäller biogaslösningar.

2019 initierades här etableringen av nätverket, Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN), med syfte att regionalisera den nationella färdplanen för bygg- och fastighetssektorn. Här tros man kunna skåda en kontinuerlig utveckling av produkter, tjänster och samarbeten, många gånger cirkulära, som alla syftar till att leverera omställningskraft.

I Östergötland samlas näringslivet, den offentliga sektorn och akademin i nätverket Cleantech Östergötland för att tillsammans lösa samhällets miljöutmaningar. Och få en god affär på köpet.

Färdplanen för Miljönytta som affär
Händelö Eco-Industrial Park
Liu Biogas Solutions Research Center
Cleantech Östergötland

Uppdaterad: 10 februari 2023, 17:59