Pågående stora projekt

I Östergötland pågår en rad stora samverkansprojekt och initiativ – för att driva tillväxt, nå globala hållbarhetsmål och locka företag och nya etableringar till länet.

Här är några av alla de spännande  satsningar som pågår i regionen.

Agtech 2030
Agtech 2030 är ett initiativ som ska göra Östergötland till en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi, genom att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk. Fokus ligger på ny teknik som sensorer och artificiell intelligens.
Agtech 2030

Händelö Eco Industrial Park
Händelö Eco Industrial Park är ett kluster i Norrköping där industrier samlas som använder varandras restprodukter som råvara – en industriell och urban symbios. Nu pågår ett projekt för att ytterligare stärka synergieffekterna mellan energiföretag och processindustri i Händelö.
Händelö Eco Industrial Park

Swedish scaleups
Swedish scaleups är ett samverkansprojekt med tio företagsinkubatorer och science parks i östra mellansverige, som ska få fler företag att växa och öka sin omsättning. Från Östergötland deltar Linköpings och Norrköpings science parks, Vreta Kluster och företagsinkubatorn LEAD. Här kan företag få hjälp med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering och hållbarhetsarbete.
Swedish scaleups

WASP
Självkörande bilar, industriella beslutsstödsystem och robotar som samarbetar med varandra är några exempel på inledningen av den fjärde industriella revolutionen. WASP (Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program) är den största enskilda forskningssatsningen i Sverige i modern tid, på totalt 5,5 miljarder kronor fram till 2029. Satsningen har sitt fokus på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling. Linköpings universitet är värduniversitet och övriga universitet som ingår i programmet är Chalmers, KTH, Umeå universitet samt Lunds universitet.
WASP

Andra spännande projekt
Det pågår många andra spännande projekt och initiativ inom ESBR. Samarbetet kring utvecklingen av sakernas internet, Internet of things, är ett av dem och samverkansprojektet kring cirkulär ekonomi är ett annat. Du kan läsa mer om projekten här:
Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan
IoT Sweden
Kunskapsbron

Uppdaterad: 27 maj 2021, 09:58