Tillsammans skapar vi stordåd

Som en gemensam plattform och konkret arbetsmodell underlättar East Sweden Business Region vardagen för regionens företagare. Modellen ska även fungera som en kompass för att främja innovation och idéutveckling.

East Sweden Business Region (ESBR) är en gemensam plattform för tillväxtsamarbete här i Östergötland i den region som vi kallar för East Sweden. ESBR är en konkret arbetsmodell som ska stärka regionens näringsliv och på så sätt skapa en ökad tillväxt. 

Med arbetsmodellen i ryggen har det byggts upp gemensamma verktyg, ansvarsområden och samverkansformer för att optimera den totala kraften i våra organisationer och på så sätt kunna lyfta regionens totala konkurrenskraft. 

Det övergripande syftet för samarbetet inom ESBR är att det ska underlätta vardagen för företagare och främja innovation och idéutveckling. Företag som vill växa ska inte behöva leta efter vilket stöd det offentliga kan erbjuda, utan här finns en samlad bild av de möjligheter som finns.

Kort sagt – ESBR finns här för dig och ditt företag!Uppdaterad: 15 februari 2022, 16:57