Affärsutveckling

Om du vill ta nästa kliv med ditt företag, kan du hitta hjälp och stöd i din kommun. Almi finns också nära och stöttar med affärsutveckling för små och medelstora företag. Almi kan dessutom erbjuda både lån och riskkapital.

De lokala näringslivskontoren sitter på stor kunskap och vilja att hjälpa dig och ditt företag vidare. Det kan till exempel handla om att du behöver nya lokaler eller vill komma i kontakt med andra företag för att bredda din kundbas. I din kommun finns det personer som kan hjälpa dig med allt från praktiska lösningar till bra arenor för nätverkande.

Almi
När du vill ta ditt företag ett steg vidare kan även Almi bidra på olika sätt. Almi stöttar med affärsutveckling för små och medelstora företag, men kan också erbjuda både lån och riskkapital.
Almi Östergötland

Se AMP berätta hur de fick hjälp med sin affärsutveckling från Almi:

Växa smart
Ett sätt att ta hjälp av Almi är genom programmet Växa Smart. Där får du träffa en rådgivare för att formulera dina framtida mål och strukturera ditt utvecklingsarbete.

Almi har också vd-grupper där du får arbeta tillsammans med andra företagare och få stöd i att utveckla dina affärer. Genom Växa Smart får du kunskap i hur du driver din utveckling framåt.

Har du utvecklingsidéer som innebär innovation, produktutveckling, affärsutveckling och internationalisering finns möjlighet att söka olika typer av checkar från Almi.
Växa smart

Vinnova
Du kan även söka checkar för affärsutveckling eller innovation från innovationsmyndigheten Vinnova. Tanken är att du ska använda checkarna för exempelvis konsultkostnader, marknadsundersökningar eller projektanställningar.
Vinnova

Uppdaterad: 22 januari 2024, 17:00