Finansiering

Ligger du i startgroparna för ett nytt företag och behöver råd kring finansiering? Eller står företaget inför en ny fas och behöver finansiellt tillskott för att ta drömmen hela vägen. Då finns det olika vägar att gå.

Finansieringsstöd finns i olika former. Det kan vara i form av ett lån eller att någon går in och investerar i ditt företag, mot att bli delägare. Inom ESBR finns flera olika vägar att vandra för att nå fram till bästa möjliga lösning för just dig och ditt företag.

Almi och affärsänglar
Almi har flera olika typer av lån, som mikrolån och företagslån för dig som är på väg att starta ett företag. Det finns även tillväxtlån, innovationslån och exportlån.

Ägarkapital är ett annat sätt att finansiera starten för ditt företag. Det innebär att du tar in externt kapital mot att någon får en del av ditt företag. Almi Invest erbjuder ägarkapital.

En annan lokal aktör som erbjuder ägarkapital är Linköpings affärsänglar, ett nätverk som kopplar ihop entreprenörer och investerare för att öka tillväxten i regionen.
Almis olika tjänster
Linköpings affärsänglar

Se hur PU Sensor kom vidare för att utveckla sin produkt:


Mikrobidrag
För dig som driver ett mindre företag med upp till fyra anställda på landsbygden eller i orter med färre än 7 000 invånare finns mikrobidrag att söka hos Region Östergötland. Du kan få upp till 30 000 kronor som öronmärks för till exempel maskiner och inventarier, marknads- och produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling.
Mikrobidrag hos Region Östergötland

Crowdfunding
Crowdfunding är ytterligare en möjlig investeringsform för dig som behöver hjälp att finansiera en produkt eller verksamhet. Det innebär att en grupp individer hjälper till med finansieringen genom att sätta in mindre summor istället för att en eller ett par investerare går in med en stor summa.

Crowdfunding bygger på att du som företagare presenterar din affärsidé på en webbplats och söker ekonomisk stöttning från privatpersoner och företag. Insamlingen sker via samma webbplats.
Crowdfunding på Verksamt

Arbetsförmedlingen
Hos Arbetsförmedlingen kan du som är arbetslös få ekonomiskt bidrag för att starta företag. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig med att få din affärsplan prövad och du kan få rådgivning.

För att få del av Arbetsförmedlingens starta-eget-bidrag behöver du vara inskriven som arbetslös eller riskera att bli det. Du måste också ha fyllt 18 år. Har du en funktionsnedsättning kan du få bidrag för kostnader i samband med starten av din verksamhet.
Starta eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen

Vinnova
På Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, finns flera olika stöd till finansiering av forsknings- och innovationsprojekt att söka.
Finansieringsprojekt hos Vinnova

Tillväxtverket
Tillväxtverket kan också vara en möjlig väg till ekonomisk stöttning. Här kan du söka stöd för bland annat investeringar, transporter och kostnader för konsulter. Du som företagare kan dessutom söka lån och riskkapital från olika aktörer.
Tillväxtverkets olika stöd

Uppdaterad: 10 februari 2023, 12:47