East Sweden
 

East Sweden Business Region

Vi finns till för dig som företagare och lotsar dig rätt oavsett om det gäller företagsutveckling, finansiering, innovation eller någonting annat som stärker vår regions tillväxt.


Acreo Swedish ICT AB

Acreo Swedish ICT erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar.

https://www.acreo.se/

Aerospace Cluster Sweden

Aerospace Cluster Sweden välkomnar alla som vill göra affärer inom flyg och rymd. Här träffas näringsliv, organisationer och akademi. Här samlas människor, som tillsammans vill lyfta en av Sveriges viktigaste branscher.  

 

http://acs-aero.com/

Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och för företag att utvecklas.

http://www.almi.se/ostergotland

Boxholms kommun

Levande näringsliv med över 500 företag.

http://www.boxholm.se

Business Sweden

Vi hjälper svenska företag att växa internationellt genom att erbjuda information, rådgivning, utbildning, skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt nätverk och kontakter.

http://www.business-sweden.se/

Cleantech Östergötland

Föreningen Cleantech Östergötland driver nätverk och affärsarenor för företag inom miljöteknik.

http://www.cleantechostergotland.se

East Sweden Tillväxtkapital

Bygger förtroendekapital mellan entreprenörer och investerare för att öka tillväxten i regionen.

http://estkapital.se

Finspångs kommun

Finspång är en levande industriort, vars näringsliv har en unik struktur.

http://finspang.se

Företagarna

Vi skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

http://foretagarna.se

Östsvenska Handelskammaren

En enad stark näringslivsröst i en växande region.

http://www.ostsvenskahandelskammaren.se/

Skill

Skill erbjuder rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i kompetensförsörjningsfrågor och vi fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk. Fram till september 2017 hette vi Industrikompetens & Skill men nu har vi enats under ett gemensamt varumärke.

http://skill.se/

LiU Relation

LiU Relation är en del av Linköpings universitets uppdrag att öka kunskapsflödet mellan universitet och omvärlden samt skapa möjligheter för samverkan. Vi hjälper företag och organisationer att växa med LiU och hitta rätt väg in till universitetet.

http://www.liurelation.se

Kinda kommun

I Kinda hittar du entreprenörsanda - a different Kinda place.

http://www.kinda.se/

Region Östergötland

Region Östergötland arbetar för att företagen i Östergötland ska ha tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital för att ha möjlighet att utvecklas. Detta gör vi i nära samarbete med de övriga aktörerna i East Sweden Business Region (ESBR).

http://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/

LEAD

LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubatorer som erbjuder emtreprenörer och start-ups en bredd av riktade resurser och tjänster för att växa snabbare och säkrare.

http://www.lead.se/

Linköpings kommun

Expansivt och kunskapsintensivt näringsliv - där idéer blir verklighet.

http://www.linkoping.se/

Linköpings universitet

Nära samarbete mellan universitetet och regionens näringsliv.

http://www.liu.se/

Länsstyrelsen Östergötland

Vi samordnar länets krafter för ett livskraftigt Östergötland.

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/

Science Park Mjärdevi

Vi hjälper våra företag att växa och utvecklas.

http://www.mjardevi.se/

Mjölby kommun

Differentierat näringsliv i världsklass.

http://www.mjolby.se/

Motala kommun

Mellanstor kommun med stor bredd i näringslivet.

http://www.motala.se

Näringslivscentrum Åtvidaberg

Näringslivscentrum verkar för att stärka näringslivet och företagen i Åtvidaberg.

http://www.nc-atvidaberg.se/

NyföretagarCentrum Östergötland

NyföretagarCentrum i Östergötland ger tips och råd när du vill starta eget.

http://www.nyforetagarcentrum.se/ostergotland

Norrköpings kommun

Norrköping är en viktig etableringsort. Var med och skapa framtiden. 

http://www.norrkoping.se/

Norrköping Science Park

Accelererar idékraft, innovation och entreprenörskap för hållbar tillväxt.

http://www.nosp.se/

SP Food and Bioscience

SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation.

http://www.sp.se/foodbioscience

Söderköpings kommun

Söderköping är en utpräglad småföretagarkommun.

http://www.soderkoping.se/

Tillväxt Motala

Tillväxt Motala AB ägs av närmare 300 företag. På uppdrag av Motala kommun stödjer, utvecklar och marknadsför vi Motala mot näringsliv, besökare och presumtiva invånare.

https://start.motala.se/naringsliv/tillvaxt-motala-forening-ab/

Upplev Norrköping

Vi marknadsför, utvecklar och samordnar besöksnäringen i Norrköpings kommun.

http://www.upplev.norrkoping.se/

Vadstena kommun

Här finns över 600 företag med en bred och allsidig verksamhet.

http://www.vadstena.se/

Valdemarsviks kommun

Vi är vägen in för företag i Valdemarsvik och kan garantera snabba handläggningstider.

http://www.valdemarsvik.se/

Visit Linköping

Vi marknadsför, utvecklar och samordnar besöksnäringen i Linköpings kommun.

http://www.visitlinkoping.se/

Vreta Kluster

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

http://www.vretakluster.se/

Växtkraft Kinda

Vi stöttar och driver utvecklingen av företagandet i Kinda.

http://www.vaxtkraftkinda.se/

Ydre kommun

Här finns Östergötlands mest företagsamma befolkning. 18 procent av kommunens invånare företagare.

http://www.ydre.se/arbetenaringsliv

Åtvidabergs kommun

Vi jobbar för ett rikt företagsklimat där företag växer och utvecklas.

http://www.atvidaberg.se/

Ödeshögs kommun

Vi arbetar för ett gynnsamt företagsklimat för företag som vill växa och utvecklas.

http://www.odeshog.se/

Västervik Framåt

Västervik Framåt arbetar med näringsliv, besöksnäring och inflyttning för att skapa tillväxt och utveckling i Västervik.

http://vastervikframat.se/

Sics

SICS Swedish ICT är Sveriges ledande dataforskningsinstitut inom strategiskt valda teknikområden.

http://www.sics.se/

ViVa

Vi arbetar tillsammans med kommunen för att skapa en bra företagsmiljö och service till näringslivet.

http://www.vadstena.se/Startsida/Naringsliv-och-arbete/

Framtidsfrön

Vi ger unga drivkraft och motivation för framtiden genom att stötta skolverksamhet i uppdraget kring entreprenörskap och samverkan med omvärlden.

http://www.framtidsfron.se/

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network erbjuder stöd till små och medelstora företag för ökad tillväxt och förnyelse genom internationalisering.

http://www.enterpriseeurope.se

Företagscentrum Mjölby

Hos oss knyter företagarna nya viktiga affärskontakter

http://fcmjolby.se

LiU Innovation

LiU Innovation är en del av Linköpings universitet. Vi stöttar idéutveckling och riktar oss till både medarbetare och studenter vid LiU.

http://www.liuinnovation.se/

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. På riktigt.

http://www.ungforetagsamhet.se/ostergotland