East Sweden
 

East Sweden Business Region

Vi finns till för dig som företagare och lotsar dig rätt oavsett om det gäller företagsutveckling, finansiering, innovation eller någonting annat som stärker vår regions tillväxt.


Aerospace Cluster Sweden

Aerospace Cluster Sweden välkomnar alla som vill göra affärer inom flyg och rymd. Här träffas näringsliv, organisationer och akademi. Här samlas människor, som tillsammans vill lyfta en av Sveriges viktigaste branscher.  

 

https://aerospaceclustersweden.com/

Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och för företag att utvecklas.

http://www.almi.se/ostergotland

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

https://www.arbetsformedlingen.se/

Boxholms kommun

Levande näringsliv med över 500 företag.

http://www.boxholm.se

Business Sweden

Vi hjälper svenska företag att växa internationellt genom att erbjuda information, rådgivning, utbildning, skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt nätverk och kontakter.

http://www.business-sweden.se/

CAM - Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag

CAM är en del av Linköpings universitet med visionen att ta forskningen till verkstan och företagens frågeställningar till LiU för stärkt samverkan universitetet, företagen och regionen.

http://www.cam.liu.se/?l=sv

Cleantech Östergötland

Föreningen Cleantech Östergötland driver nätverk och affärsarenor för företag inom miljöteknik.

http://www.cleantechostergotland.se

East Sweden Tillväxtkapital

Bygger förtroendekapital mellan entreprenörer och investerare för att öka tillväxten i regionen.

http://estkapital.se

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network erbjuder stöd till små och medelstora företag för ökad tillväxt och förnyelse genom internationalisering.

http://www.enterpriseeurope.se

Finspångs kommun

Finspång är en levande industriort, vars näringsliv har en unik struktur.

http://finspang.se

Framtidsfrön

Vi ger unga drivkraft och motivation för framtiden genom att stötta skolverksamhet i uppdraget kring entreprenörskap och samverkan med omvärlden.

http://www.framtidsfron.se/

Företagarna

Vi skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

http://foretagarna.se

Företagsjouren

Företagsjouren som bemannas av rådgivare med många års industriell erfarenhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Östergötland som hamnat i akut kris. Först försöker man undanröja akuta problem, därefter görs en handlingsplan. Om det behövs ytterligare insatser finns tillgång till ett nätverk av personer med olika specialistkunskaper som kan förmedlas till företaget. Region Östergötland driver Företagsjouren. Stödet är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Kompetensförsörjning%20och%20företagande/Företagande/foretagsjouren.pdf

Företagscentrum Mjölby

Hos oss knyter företagarna nya viktiga affärskontakter

http://fcmjolby.se

InGenious East Sweden

InGenious genomför projekt med studenter från Linköpings Universitet genom en unik kurs i Sverige.
Tillsammans med studenterna skapar vi innovativa lösningar för Sveriges näringsliv och organisationer.

https://www.in-gen.se/

Kinda kommun

I Kinda hittar du entreprenörsanda - a different Kinda place.

http://www.kinda.se/

LEAD

LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubatorer som erbjuder emtreprenörer och start-ups en bredd av riktade resurser och tjänster för att växa snabbare och säkrare.

http://www.lead.se/

Linköpings kommun

Expansivt och kunskapsintensivt näringsliv - där idéer blir verklighet.

http://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/foretagsstod/

Linköpings universitet

Nära samarbete mellan universitetet och regionens näringsliv.

http://www.liu.se/

LiU Innovation

LiU Innovation är en del av Linköpings universitet. Vi stöttar idéutveckling och riktar oss till både medarbetare och studenter vid LiU.

http://www.liuinnovation.se/

LiU Relation

LiU Relation är en del av Linköpings universitets uppdrag att öka kunskapsflödet mellan universitet och omvärlden samt skapa möjligheter för samverkan. Vi hjälper företag och organisationer att växa med LiU och hitta rätt väg in till universitetet.

http://www.liurelation.se

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Länsstyrelsen Östergötland

Vi samordnar länets krafter för ett livskraftigt Östergötland.

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/

Mjölby kommun

Differentierat näringsliv i världsklass.

http://www.mjolby.se/

Motala kommun

Mellanstor kommun med stor bredd i näringslivet.

http://www.motala.se

Norrköpings kommun

Norrköping är en viktig etableringsort. Var med och skapa framtiden. 

http://www.norrkoping.se/

Norrköping Science Park

Accelererar idékraft, innovation och entreprenörskap för hållbar tillväxt.

http://www.nosp.se/

NyföretagarCentrum Östergötland

NyföretagarCentrum i Östergötland ger tips och råd när du vill starta eget.

http://www.nyforetagarcentrum.se/ostergotland

Näringslivscentrum Åtvidaberg

Näringslivscentrum verkar för att stärka näringslivet och företagen i Åtvidaberg.

http://www.nc-atvidaberg.se/

Region Östergötland

Region Östergötland arbetar för att företagen i Östergötland ska ha tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital för att ha möjlighet att utvecklas. Detta gör vi i nära samarbete med de övriga aktörerna i East Sweden Business Region (ESBR).

http://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Naringsliv-och-arbetsmarknad/

RISE Acreo AB

RISE Acreo AB erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar.
Vi möjliggör hållbar tillväxt i industri och samhälle, väsentligen genom att utveckla forskningskoncept till tillverkningsbara prototyper. Vi tillhandahåller
bl a kontrakts-FoU, forskningsbaserad konsulting, framtagning av prototyper och demonstrationer, licensiering, lab-infrastruktur, testbäddar, samarbetsplattformar och nätverk samt SME-support.

https://www.acreo.se/

Sics

SICS Swedish ICT är Sveriges ledande dataforskningsinstitut inom strategiskt valda teknikområden.

http://www.sics.se/

Linköping Science Park

Vi hjälper våra företag att växa och utvecklas.

http://www.mjardevi.se/

Skill

Skill erbjuder rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i kompetensförsörjningsfrågor och vi fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk. Fram till september 2017 hette vi Industrikompetens & Skill men nu har vi enats under ett gemensamt varumärke.

http://skill.se/

StyrelseAkademien Östsverige

 Vi ska verka för att stärka näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom en professionalisering av styrelsearbetet.

Styrelseutbildning/utveckling, Kandidatbank/rekrytering, Nätverk, Opinionsbildning

www.styrelseakademien.se/ostsverige

Söderköpings kommun

Söderköping är en utpräglad småföretagarkommun.

http://www.soderkoping.se/

Tillväxt Motala

Tillväxt Motala AB ägs av närmare 300 företag. På uppdrag av Motala kommun stödjer, utvecklar och marknadsför vi Motala mot näringsliv, besökare och presumtiva invånare.

https://start.motala.se/naringsliv/tillvaxt-motala-forening-ab/

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. På riktigt.

http://www.ungforetagsamhet.se/ostergotland

Unitalent

Unitalent erbjuder företag och organisationer att komma i kontakt med drivna studenter med den senaste kunskapen från universitetet. Genom att vara en länk mellan studenterna vid Linköpings universitet och näringslivet stärker Unitalent företag, organisationer och offentlig sektor och ger samtidigt studenterna viktig erfarenhet inför framtiden.  

http://unitalent.se

Upplev Norrköping

Vi marknadsför, utvecklar och samordnar besöksnäringen i Norrköpings kommun.

http://www.upplev.norrkoping.se/

Vadstena kommun

Här finns över 600 företag med en bred och allsidig verksamhet.

http://www.vadstena.se/

Vadstena Turism & Näringsliv

 

Vadstena Turism & Näringsliv AB arbetar med utveckling och marknadsföring för ökad attraktivitet och tillväxt.

https://vadstenautvecklas.se/

Valdemarsviks kommun

Vi är vägen in för företag i Valdemarsvik och kan garantera snabba handläggningstider.

http://www.valdemarsvik.se/

Visit Linköping

Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs- och mötesdestinationer.

http://www.visitlinkoping.se/

Vreta Kluster

Vreta Kluster är en framgångsrik mötesplats och tvärvetenskaplig utvecklingsarena för teknik- och affärsutveckling i de gröna näringarna, som bidrar till branschernas utveckling och tillväxt.

http://www.vretakluster.se/

Västervik Framåt

Västervik Framåt arbetar med näringsliv, besöksnäring och inflyttning för att skapa tillväxt och utveckling i Västervik.

http://vastervikframat.se/

Växtkraft Kinda

Vi stöttar och driver utvecklingen av företagandet i Kinda.

http://www.vaxtkraftkinda.se/

Ydre kommun

Här finns Östergötlands mest företagsamma befolkning. 18 procent av kommunens invånare företagare.

http://www.ydre.se/arbetenaringsliv

Åtvidabergs kommun

Vi jobbar för ett rikt företagsklimat där företag växer och utvecklas.

http://www.atvidaberg.se/

Ödeshögs kommun

Vi arbetar för ett gynnsamt företagsklimat för företag som vill växa och utvecklas.

http://www.odeshog.se/

Östgötamat

Östgötamat ekonomisk förening är en länk mellan länets företag från jord till bord. I vårt nätverk finns hela kedjan från livsmedelsproducenter, grossister till hotell och restauranger.

http://www.ostgotamat.se/

Östsvenska Handelskammaren

En enad stark näringslivsröst i en växande region.

http://www.ostsvenskahandelskammaren.se/