East Sweden
 

Finansiering – expansionens nödvändiga bränsle!

Ibland kan ett företag behöva finansieringsstöd för att kunna ta nästa steg. Det kan handla om ägarkapital, lån eller båda delar. Det finns också olika typer av checkar för utveckling, som du kan använda för exempelvis konsultstöd.

Genom ESBR kan du få råd när det gäller marknadskompletterande finansiering i Östergötland. Almi Företagspartner erbjuder lån efter noggrann bedömning av både låntagare och låneorsak tillsammans med regionens banker. Ägarkapital kan erbjudas genom Almi Invest och affärsängelnätverket EST, East Sweden Tillväxtkapital, som kopplar ihop entreprenörer och investerare för att öka tillväxten i regionen.

Inom områden som innovation, produktutveckling, affärsutveckling och internationalisering finns möjlighet att söka olika typer av bidrag eller checkar. Exempel på checkar är affärsutvecklingscheckar, innovationscheckar från Vinnova och verifieringsmedel från Linköpings universitet genom LiU Innovation. Utbudet av checkar är stort och de kan användas för exempelvis konsultkostnader, marknadsundersökningar eller projektanställningar.