Information om coronaviruset för företagare

Det pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

I Östergötland samordnas detta i East Sweden Business Region, ESBR. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta vem som helst av oss, vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

Här hittar du alla organisationer i East Sweden Business Region

På den här sidan har vi samlat information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen.

Regionala stöd och riktlinjer

Företagsjouren
Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland.
Kontakta Företagsjouren: Ingela Gullstrand, telefon 010-103 71 36 eller
e-post ingela.gullstrand@regionostergotland.se

Här kan du läsa mer om Företagsjouren 

Almi
Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp.

Här kan du läsa Almis information med anledning av coronavisruset

Almis Brygglån
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Här kan du läsa om Almis brygglån

Samlad information om Coronaviruset i Östergötland
Vården är i ett ansträngt läge med anledning av covid-19. Här finns mer information för dig som kan bidra med bemanning, vård- och skyddsutrustning etc.
Här samlas också all övrig information kring de insatser som Region Östergötland gör relaterat till Covid-19.

Här kan du läsa information från Region Östergötland

Behöver jag testa mig?
Om det genom smittspårning framkommer att du har varit i kontakt med den smittsamma personen inom 2 meters avstånd under mer än 15 minuter (sammanlagt under ett dygn) rekommenderas att du testar dig för covid-19. Detta gäller även om du inte har några symtom.
OBS! Du som är symtomfri ska endast boka tid för provtagning om du blivit kontaktad i samband med smittspårning. 

Här kan du läsa mer om provtagning i Östergötland på 1177.se

Lokala stöd och riktlinjer

Stödpaket och information från kommunerna
Flera kommuner har presenterat stödpaket till näringslivet med en rad krisinsatser.
Boxholms kommuns stödpaket
Boxholms kommuns information
Finspångs kommuns stödpaket och information
Kinda kommuns information
Linköpings kommuns stöd och information
Mjölby kommuns stödpaket och information
Motala kommuns stödpaket och information
Norrköpings kommuns stödpaket
Norrköpings kommuns information
Söderköpings kommuns stödpaket och information
Vadstena kommuns stödpaket
Valdemarsviks kommuns stödpaket
Ydre kommuns information
Åtvidabergs kommuns information
Ödeshögs kommuns stödpaket
Ödeshögs kommuns information

Jourlinjer

Linköping och övriga kommuner: Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.
Företagsservice har öppet vardagar 8-17. Telefon: 013-20 61 00, e-post: foretagsservice@linkoping.se
För lokala frågor om tillstånd och liknande, kontakta din kommun.

Norrköping: Norrköpings kommun har en jourlinje dit företag med corona-relaterade frågor kan vända sig. Syftet är att guida, men också kartlägga vilka akuta behov som uppstår för Norrköpings näringsliv.
Näringslivsavdelningens telefonlinje för frågor rörande covid-19 är öppen vardagar kl 8-17. Du når linjen på 011- 15 15 53.

Nyföretagarcentrum Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Kinda och Ydre
Med anledning av coronaviruset erbjuder vi digital fika varannan vecka för dig som vill mingla. Är du företagare och har kortare frågor eller har tips till lokala företagare, kontakta oss via e-post: linkoping@nyforetagarcentrum.se.
Givetvis är det öppet som vanligt för dig som är företagare och vill ha stöd till förändring. Vi har öppet för rådgivning för dig som vill starta företag. Vi har dessutom en frågelinje en timme/vecka för dig som behöver stöd runt företagande, maila oss för anmälan. 
Här kan du läsa mer

Kontakt Nyföretagarcentrum Linköping, Mjölby, Åtvidaberg: 
Anna Hjertstedt Leijon, linkoping@nyforetagarcentrum.se eller telefon 0708-82 44 17

Kontakt Nyföretagarcentrum Kinda/Ydre:
Eva Torell, eva.torell@nyforetagarcentrum.se eller telefon 070-555 33 31.

Nyföretagarcentrum Västra Östergötland (Boxholm, Motala, Vadstena, Ödeshög)
Är ditt nystartade företag påverkat av Covid-19? Behöver du hjälp att komma vidare, att vända och vrida på din affärsidé eller ska du ansöka om stöd?
Då är du välkommen till oss. Vi ger dig råd utifrån den situation just du drabbats av i och med pandemin. Vi som hjälper dig är erfarna rådgivare som själva är företagare. Dessutom ser vi till att du får ytterligare hjälp via vårt nätverk med olika specialister om så behövs.
Du når oss via vår hemsida alt via telefon. Lämna meddelande om vi inte har möjlighet att svara så ringer vi upp. På hemsidan kan du också läsa mer om vår verksamhet, vad som är på gång just nu och vilken ytterligare hjälp du kan få. 
Kontakt: Kristin Ericsson, telefon: 0141-510 71 eller e-post: vastraostergotland@nyforetagarcentrum.se,
Här kan du läsa mer

Nyföretagarcentrum Söderköping
Nyföretagarcentrum Söderköping erbjuder dig som är ny som företagare eller har drivit ditt företag maximalt 3 år rådgivning kring coronaviruset och dess effekter för dig.
Rådgivningen sker via telefon eller digitalt.
Kontakt: Åke Rolf, telefon 070-834 56 77 eller e-post: soderkoping@nyforetagarcentrum.se
Här kan du läsa mer

Nyföretagarcentrum Norrköping
Med anledning av coronaviruset har Nyföretagarcentrum i Norrköping öppnat en telefonlinje för dig som har kortare frågor eller tips för att stötta de lokala företagen. Det är öppet dig som är nyföretagare, vill starta företag eller vill tipsa och hjälpa andra företag. Ring vardagar 10.00-11.00 eller gå in på hemsidan och boka en digital rådgivning via Google Meet.
Kontakt: Jimmy Hankvist, telefon 011- 400 11 10
Här kan du läsa mer

Tips och inspiration

Nyföretagarhjälpen
Här kan du som nyföretagare och egenföretagare få stöd och hjälp under coronakrisen. NyföretagarCentrum Sverige tillsammans med lokalkontor stöttar med bl.a. rådgivning och webbinarier.
Arrangör: NyföretagarCentrum Sverige
Här kan du läsa mer om Nyföretagarhjälpen

Vilka lösningar finns för mitt besöksnäringsföretag i coronakrisen?
Arrangör: Visit Linköping & Co
Här kan du se livesändningen i efterhand

En podserie som tar upp olika företagsrelaterade ämnen i coronakrisen
Arrangör: Linköping Science Park
Här kan du lyssna på poddarna

Hur kan jag vara kreativ mitt i krisen?
Arrangör: Visit Linköping & Co
Här kan du se livesändningen i efterhand

Nationella stöd och riktlinjer

Allmän information
På Folkhälsomyndighetens hemsida uppdateras löpande information och rekommendationer.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information till verksamheter

Har du allmänna frågor om coronaviruset som inte avser sjukdomssymptom kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. Numret/tjänsten är tillgängligt dygnet runt.

Pandemilagen

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har förlängts till 31 maj 2022. Syftet med lagarna är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel gälla begränsning av antal besökare, begränsade öppettider eller användning av vaccinationsbevis. Pandemilagen gäller utöver Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

På verksamt.se finns mycket information om Pandemilagen

Nedstängningsstöd
Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och stödet täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Effekten av stödet beror i slutändan på vilka eventuella beslut om nedstängning som fattas.

Stödet är än så länge ett förslag och träder ikraft tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kommer att hanteras av Skatteverket.

Läs mer om förslaget om nedstängningsstöd

Verksamt
Verksamt.se är en nationell webbplats som drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Här hittar du information om covid-19 på Verksamt.se

Information till företag i vissa branscher
Via denna sida hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher, som exempelvis handel, hotell- och restaurang, bad- och träningsanläggningar, till följd av coronaviruset. Informationen om uppdateras löpande.

Information till företag i vissa branscher

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag
Du som driver enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Omsättningsstöd ges till företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder och som i övrigt uppfyller uppsatta kriterier.

Omsättningsstödet återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Stödet kan komma att förlängas under mars 2022 om det skulle behövas. Mer info i regeringens pressmeddelande om det återinförda stödet.

Länsstyrelsens information om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare.

Länsstyrelsens information om omsättningsstöd för handelsbolag.

Omsättningsstöd handels- och kommanditbolag
Du som driver enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Omsättningsstöd ges till företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder och som i övrigt uppfyller uppsatta kriterier.

Omsättningsstödet återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Stödet kan komma att förlängas under mars 2022 om det skulle behövas. Mer info i regeringens pressmeddelande om det återinförda stödet.

Omställningsstöd
Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Här finns också information om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd.

Regeringen har beslutat om en förlängning av omställningsstödet för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Stödet kan komma att förlängas även för  mars 2022. Mer info i regeringens pressmeddelande om det återinförda stödet.

Observera – du som vill söka omställningsstöd och tidigare har fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du kan se alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Mer information om omställningsstödet finns på verksamt.se.

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag
För att ha rätt till stödet krävs att företaget har drabbats särskilt hårt av restriktionerna i samband med coronapandemin. Ansökan är stängd.

Mer information hittar du här

Korttidsarbete
Korttidsarbete, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden. Det går inte längre att ansöka om stöd till korttidsarbete. Sista dag att söka stöd till korttidsarbete för perioden juli–september var 30 november 2021

Läs Tillväxtverkets information om korttidsarbete

För dig som är arbetsgivare
På den här sidan hittar du information riktad till dig som är arbetsgivare och vad som gäller när personal blir sjuk, för uppsägningar, kompetensutvecklingsmöjligheter med mera.

På grund av den ökade smittspridningen i samhället har regeringen föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs för att underlätta för personer att kunna stanna hemma vid sjukdom. Mer info om du eller en av dina anställda blir smittad av Covid-19.

Betalningssvårigheter
Om ditt företag fått betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset har du möjlighet att ansöka om anstånd med skatter och avgifter. Regeringen har föreslagit att företag ska kunna få anstånd med ytterligare redovisningsperioder och att antalet valbara perioder ska utökas. Förändringen föreslås börja gälla den 5 februari 2022.

Förslaget innebär bland annat att:
• Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
• Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
• Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
• Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Här kan du hittar länkar med ytterligare information om hur du ansöker.

Uppdaterad: 13 januari 2022, 08:25