Information om coronaviruset för företagare

På denna sida hittar du information om stöd till näringslivet i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

I Östergötland samordnas detta i East Sweden Business Region, ESBR. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta vem som helst av oss, vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

Här hittar du alla organisationer i East Sweden Business Region

På den här sidan har vi samlat information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen.

Regionala stöd och riktlinjer

Företagsjouren
Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland.
Kontakta Företagsjouren: Ingela Gullstrand, telefon 010-103 71 36 eller
e-post ingela.gullstrand@regionostergotland.se

Här kan du läsa mer om Företagsjouren 

Almi
Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp.

Här kan du läsa Almis information med anledning av coronavisruset

Almis Brygglån
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Här kan du läsa om Almis brygglån

Samlad information om Coronaviruset i Östergötland
Här hittar du samlad information från Region Östergötland om coronaviruset i Östergötland.

Här kan du läsa information från Region Östergötland

Provtagning för Covid-19 i Östergötland
Här hittar du information om att lämna prov för covid-19. Det gäller bara dig som rekommenderas att lämna prov.

Här kan du läsa mer om provtagning i Östergötland på 1177.se

Nationella stöd och riktlinjer

Allmän information
På Folkhälsomyndighetens hemsida uppdateras löpande information och rekommendationer.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information till verksamheter

För allmänna frågor om coronaviruset som inte avser sjukdomssymptom kan du som bor och verkar i Östergötland ringa 010 – 105 99 77. Öppettider vardagar 07.00 – 16.00.

Den nationella telefonlinjen på olika språk nås på 08 – 123 680 00. Linjen är öppen vardagar  kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Pandemilagen
Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller till 31 maj 2022. Syftet med lagarna är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel gälla begränsning av antal besökare, begränsade öppettider eller användning av vaccinationsbevis. Pandemilagen gäller utöver Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

På verksamt.se finns mycket information om Pandemilagen

Nedstängningsstöd
Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och stödet täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Effekten av stödet beror i slutändan på vilka eventuella beslut om nedstängning som fattas.

Stödet är än så länge ett förslag och träder ikraft tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kommer att hanteras av Skatteverket.

Läs mer om förslaget om nedstängningsstöd

Verksamt
Verksamt.se är en nationell webbplats som drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Här hittar du information om covid-19 på Verksamt.se

Information till företag i vissa branscher
Via denna sida hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher, som exempelvis handel, hotell- och restaurang, bad- och träningsanläggningar, till följd av coronaviruset. Informationen om uppdateras löpande.

Information till företag i vissa branscher

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag
Du som driver enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Omsättningsstöd ges till företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder och som i övrigt uppfyller uppsatta kriterier.

Omsättningsstödet återinförs för december 2021 och januari-februari 2022 med samma regler som tidigare. Sista ansökningsdag är den 30 april 2022.

Länsstyrelsens information om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare.

Länsstyrelsens information om omsättningsstöd för handelsbolag

Här ansöker du som driver enskild näringsverksamhet.

Här ansöker du som driver handelsbolag och kommanditbolag

Omställningsstöd
Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Här finns också information om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka omställningsstöd.

Ansökan om omställningsstöd för perioden december 2021-januari 2022 stängde 31 mars 2022.

Observera – du som vill söka omställningsstöd och tidigare har fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du kan se alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan.

Korttidsarbete
Korttidsarbete, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden. Det går inte längre att ansöka om stöd till korttidsarbete. Sista dag att söka stöd till korttidsarbete för perioden juli–september var 30 november 2021

Läs Tillväxtverkets information om korttidsarbete

För dig som är arbetsgivare
På den här sidan hittar du information riktad till dig som är arbetsgivare och vad som gäller när personal blir sjuk, för uppsägningar, kompetensutvecklingsmöjligheter med mera.

Coronarelaterade ersättningar i samband med att personal blir sjuk i Covid-19 har upphört och går inte längre att ansöka om. Mer info om du eller en av dina anställda blir smittad av Covid-19.

Betalningssvårigheter
Har du betalningssvårigheter på grund av coronaviruset? Här hittar du bland annat information om tillfälliga ändringar för a-kassan och hur du kan ansöka om anstånd med din skatt. Här hittar du ytterligare information och även information om hur du ansöker.

Uppdaterad: 22 april 2022, 16:26