Information för företagare relaterad till kriget i Ukraina

Många företag i vår region påverkas av situationen i Ukraina på olika sätt, det kan vara genom att man handlar med Ryssland, Belarus och Ukraina eller har medarbetare på plats.

På den här sidan samlar vi information som kan vara ett stöd för företag som har verksamhet med anknytning till kriget i Ukraina. På grund av sanktionerna mot Ryssland och Belarus befaras många leverantörskedjor bli påverkade, vilket också kan påverka företag som inte bedriver direkt verksamhet eller handel med dessa länder.

Utöver den information du hittar här på sidan vill vi tipsa dig om att du också kan hitta information och tips hos t ex arbetsgivarorganisationer och branschförbund kring den uppkomna situationen.

krisinformation.se finns det information från svenska myndigheter om vad man vet om Rysslands invasion av Ukraina just nu. Här finns även tips om vad du kan göra om du eller någon du känner är orolig över kriget i Ukraina. 

verksamt.se hittar du information om hur du som företagare påverkas av Rysslands invasion av Ukraina.

Tillväxtanalys – Ukrainakrigets effekter på svenskt näringsliv
I mars 2022 fick Tillväxtanalys i uppdrag att analysera Ukrainakrigets effekter på svenskt näringsliv. Analysen ska omfatta handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Även samhällsekonomiska konsekvenser i stort ska belysas. Uppdragets delleveranser publiceras löpande här

Rådgivning

Business Sweden – om exportregler
Business Swedens erfarna experter erbjuder kostnadsfri rådgivning inom praktisk export och om hur du som handlar med Ryssland kan hantera sanktioner och vad du behöver tänka på med anledning av den rådande situationen. Business Swedens information om export till Ryssland.

Företagsjouren
Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland.
Kontakta Företagsjouren: Ingela Gullstrand, telefon 010-103 71 36 eller 
e-post ingela.gullstrand@regionostergotland.se

Här kan du läsa mer om Företagsjouren 

Information från länets kommuner

Via nedan länkar hittar du information från länets kommuner.

Sanktioner och export

Regeringen – sanktioner avseende Ryssland och och Ukraina
Regeringens information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Kommerskollegium – sanktioner mot Ryssland och Belarus
EU har infört sanktioner mot Ryssland och Belarus. Bland annat förbjuds viss export till oljeprojekt och nu sker kontroller av export av teknik anpassad för oljeindustrin. Det är förbjudet att köpa kol och andra fasta fossila bränslen från Ryssland. Lastbilar registrerade i Ryssland eller Belarus får inte transportera varor till och från EU. I Sverige ansvarar Kommerskollegium för flera av sanktionerna. Kommerskollegium har tagit fram svar på företagens vanligaste frågor, en lista på villkoren för undantag och hur du ansöker om undantag.
Kommerskollegiums information om sanktioner mot Ryssland.

Kommerskollegiums information om sanktioner mot Belarus.

ISP – Inspektionen för strategiska produkter – förbjudet att exportera produkter med dubbla användningsområden
EU har beslutat om utökade restriktiva åtgärder mot Ryssland och även mot Belarus. Från och med den 26 februari är det bl a förbjudet att exportera alla listade produkter med dubbla användningsområden (PDA) samt ett stort antal övriga produkter till Ryssland. Inspektionen för strategiska produkter har sammanställt en lista över dessa produkter, programvara och teknik.
ISPs information om sanktioner mot Ryssland.

ISPs information om sanktioner mot Belarus.

Tullverket – så påverkas tullhanteringen
EU:s sanktioner med anledning av situationen i Ukraina påverkar dig som handlar med Ryssland, Belarus och vissa områden i Ukraina. Tullverket har samlat information om hur den rådande situationen påverkar tullhanteringen.
Tullverket – så påverkas tullhanteringen

Business Sweden om kriget i Ukraina
Här får du svar på frågor om export, leverantörskedjor öch efterlevnad av nya sanktioner. Business Swedens information om kriget i Ukraina.

Här kan du ta del av Business Swedens rapport Nya chockvågor i världsekonomin

EKN – Exportkreditnämnden
I EKN:s första omvärldsanalys för 2022 är kriget i Ukraina och dess effekter för världsekonomin och svensk export i fokus. Den stigande inflationstakten, Rysslands minskande export av energiråvaror, metaller, livsmedel och insatsvaror och flaskhalsar i transporter och produktion är faktorer som påverkar den globala ekonomin.

SEK – Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit har analyserat statistik från SCBoch konstaterar att invasionen av Ukraina har begränsade ekonomiska effekter på svenska exportföretag.

EEN – Enterprise Europe Network
EENs information om hur ditt företag kan påverkas.
Information från EEN

För dig med personal i Ukraina

Migrationsverket – för dig med personal i Ukraina
Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa. På den här sidan har Migrationsverket samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Sidan uppdateras kontinuerligt.
Migrationsverket – för dig med personal i Ukraina

För arbetsgivare som vill anställa en person från Ukraina

Om du vill anställa en flykting från Ukraina behöver personen ha ett giltigt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Du eller hen ska skicka in Anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Du måste också informera Skatteverket om att du har anställt en person. Personen kan börja arbeta hos dig innan Skatteverkets beslut om A-skatt kommit.

Information om internationell anställning hos Skatteverket

Arbetsförmedlingens frågor och svar vid anställning av en person från Ukraina

Säkerhet, cybersäkerhet och säkerhetsskydd

Här hittar du information om hur du säkrar din företagsinformation

Säkerhetspolisen om säkerhetsläget
Det säkerhetspolitiska läget i Europa har allvarligt försämrats och säkerhetspolisen följer noga utvecklingen.
Säkerhetspolisen följer omvärldsläget

Seminarier och webbinarier 

#GoInterLab – Exportfrämjande i osäkra tider 
Ta del av inspelningen Exportfrämjande i osäkra tider.

Sanktionerna mot Ryssland, Kommerskollegium
Den ryska invasionen i Ukraina har gjort att EU har infört nya sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna omfattar banker, företag, enskilda personer, betalningsvägar och vissa varor och tjänster. Det gäller därför att ha koll på om dina affärer på något sätt berörs. Vill du veta mer om sanktionerna? På webbinariet får du möjlighet att ställa frågor om regelverket kring sanktionerna som ditt företag brottas med.
Sanktionerna mot Ryssland

Ryssland, Ukraina – så påverkas din affär, Västsvenska handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren samlade den 8 mars expertis för att i ett osäkert läge svara på aktuella frågor om hur din affär påverkas av situationen i Ukraina. Seminariet går att se i efterhand.
Ryssland, Ukraina – så påverkas din affär

Ryssland, Ukraina – så påverkas ditt företag, Västsvenska handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren samlade den 2 mars expertis för att i ett osäkert läge svara på aktuella frågor om hur ditt företags affär påverkas av situationen i Ukraina. Seminariet går att se i efterhand.
Ryssland, Ukraina – så påverkas ditt företag

Internationella länkar

EU:s sanktionskarta 
Internationella sanktioner är ett värdefullt instrument för internationella ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati och mänskliga rättigheter. Ett bra sätt att orientera sig om vilka sanktioner som finns är att använda sig av är EU:s sanktionskarta.
EU:s sanktionskarta

USA:s sanktionslista
Sanktioner som administreras av USA:s Office of Foreign Assets Control (OFAC) är förpliktande för amerikanska aktörer eller aktörer som är verksamma i Förenta staterna, men är inte som sådana bindande för europeiska eller icke-amerikanska företag som verkar inom EU. Om affären emellertid har kopplingar till Förenta staterna eller om den produkt som exporteras innehåller amerikansk teknik, måste Förenta staternas sanktioner följas.
USA:s sanktionslista

Storbritanniens sanktionslista
Den brittiska regeringens har infört en rad ekonomiska sanktioner mot Ryssland och enskilda personer.
Storbritanniens sanktionslista

Uppdaterad: 19 januari 2023, 10:07