Information om coronaviruset för företagare

Det pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

I Östergötland samordnas detta i East Sweden Business Region, ESBR. Du som företagare eller entreprenör kan kontakta vem som helst av oss, vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

Här hittar du alla organisationer i East Sweden Business Region

På den här sidan har vi samlat information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen.

Regionala stöd och riktlinjer

Företagsjouren
Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland.
Kontakta Företagsjouren: Ingela Gullstrand, telefon 010-103 71 36 eller
e-post ingela.gullstrand@regionostergotland.se

Här kan du läsa mer om Företagsjouren 

Almi
Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag och finns tillgängligt för företag som drabbas av krisen. Almi har samtliga kontor öppna och står redo med sin kompetens och expertis för att stötta företag som behöver hjälp.

Här kan du läsa Almis information med anledning av coronavisruset

Almis Brygglån
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Här kan du läsa om Almis brygglån

matchajobben.nu
Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu finns en webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov. Tanken är att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider.

Här kan du läsa om matchningsverktyget

Samlad information om Coronaviruset i Östergötland
Vården är i ett ansträngt läge med anledning av covid-19. Här finns mer information för dig som kan bidra med bemanning, vård- och skyddsutrustning etc.
Här samlas också all övrig information kring de insatser som Region Östergötland gör relaterat till Covid-19.

Här kan du läsa information från Region Östergötland

Behöver jag testa mig?
Om det genom smittspårning framkommer att du har varit i kontakt med den smittsamma personen inom 2 meters avstånd under mer än 15 minuter (sammanlagt under ett dygn) rekommenderas att du testar dig för covid-19. Detta gäller även om du inte har några symtom.
OBS! Du som är symtomfri ska endast boka tid för provtagning om du blivit kontaktad i samband med smittspårning. 

Här kan du läsa mer om provtagning i Östergötland på 1177.se

Lokala stöd och riktlinjer

Stödpaket och information från kommunerna
Flera kommuner har presenterat stödpaket till näringslivet med en rad krisinsatser.
Boxholms kommuns stödpaket
Boxholms kommuns information
Finspångs kommuns stödpaket och information
Kinda kommuns information
Linköpings kommuns stöd och information
Mjölby kommuns stödpaket och information
Motala kommuns stödpaket och information
Norrköpings kommuns stödpaket
Norrköpings kommuns information
Söderköpings kommuns stödpaket och information
Vadstena kommuns stödpaket
Valdemarsviks kommuns stödpaket
Ydre kommuns information
Åtvidabergs kommuns information
Ödeshögs kommuns stödpaket
Ödeshögs kommuns information

Jourlinjer

Linköping och övriga kommuner: Företag i regionen som har coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.
Företagsservice har öppet vardagar 8-17. Telefon: 013-20 61 00, e-post: foretagsservice@linkoping.se
För lokala frågor om tillstånd och liknande, kontakta din kommun.

Norrköping: Norrköpings kommun har en jourlinje dit företag med corona-relaterade frågor kan vända sig. Syftet är att guida, men också kartlägga vilka akuta behov som uppstår för Norrköpings näringsliv.
Näringslivsavdelningens telefonlinje för frågor rörande covid-19 är öppen vardagar kl 8-17. Du når linjen på 011- 15 15 53.

Nyföretagarcentrum Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Kinda och Ydre
Med anledning av coronaviruset erbjuder vi digital fika varannan vecka för dig som vill mingla. Är du företagare och har kortare frågor eller har tips till lokala företagare, kontakta oss via e-post: linkoping@nyforetagarcentrum.se.
Givetvis är det öppet som vanligt för dig som är företagare och vill ha stöd till förändring. Vi har öppet för rådgivning för dig som vill starta företag. Vi har dessutom en frågelinje en timme/vecka för dig som behöver stöd runt företagande, maila oss för anmälan. 
Här kan du läsa mer

Kontakt Nyföretagarcentrum Linköping, Mjölby, Åtvidaberg: 
Anna Hjertstedt Leijon, linkoping@nyforetagarcentrum.se eller telefon 0708-82 44 17

Kontakt Nyföretagarcentrum Kinda/Ydre:
Eva Torell, eva.torell@nyforetagarcentrum.se eller telefon 070-555 33 31.

Nyföretagarcentrum Västra Östergötland (Boxholm, Motala, Vadstena, Ödeshög)
Är ditt nystartade företag påverkat av Covid-19? Behöver du hjälp att komma vidare, att vända och vrida på din affärsidé eller ska du ansöka om stöd?
Då är du välkommen till oss. Vi ger dig råd utifrån den situation just du drabbats av i och med pandemin. Vi som hjälper dig är erfarna rådgivare som själva är företagare. Dessutom ser vi till att du får ytterligare hjälp via vårt nätverk med olika specialister om så behövs.
Du når oss via vår hemsida alt via telefon. Lämna meddelande om vi inte har möjlighet att svara så ringer vi upp. På hemsidan kan du också läsa mer om vår verksamhet, vad som är på gång just nu och vilken ytterligare hjälp du kan få. 
Kontakt: Kristin Ericsson, telefon: 0141-510 71 eller e-post: vastraostergotland@nyforetagarcentrum.se,
Här kan du läsa mer

Nyföretagarcentrum Söderköping
Nyföretagarcentrum Söderköping erbjuder dig som är ny som företagare eller har drivit ditt företag maximalt 3 år rådgivning kring coronaviruset och dess effekter för dig.
Rådgivningen sker via telefon eller digitalt.
Kontakt: Åke Rolf, telefon 070-834 56 77 eller e-post: soderkoping@nyforetagarcentrum.se
Här kan du läsa mer

Nyföretagarcentrum Norrköping
Med anledning av coronaviruset har Nyföretagarcentrum i Norrköping öppnat en telefonlinje för dig som har kortare frågor eller tips för att stötta de lokala företagen. Det är öppet dig som är nyföretagare, vill starta företag eller vill tipsa och hjälpa andra företag. Ring vardagar 10.00-11.00 eller gå in på hemsidan och boka en digital rådgivning via Google Meet.
Kontakt: Jimmy Hankvist, telefon 011- 400 11 10
Här kan du läsa mer

Tips och inspiration

Nyföretagarhjälpen
Här kan du som nyföretagare och egenföretagare få stöd och hjälp under coronakrisen. NyföretagarCentrum Sverige tillsammans med lokalkontor stöttar med bl.a. rådgivning och webbinarier.
Arrangör: NyföretagarCentrum Sverige
Här kan du läsa mer om Nyföretagarhjälpen

Vilka lösningar finns för mitt besöksnäringsföretag i coronakrisen?
Arrangör: Visit Linköping & Co
Här kan du se livesändningen i efterhand

En podserie som tar upp olika företagsrelaterade ämnen i coronakrisen
Arrangör: Linköping Science Park
Här kan du lyssna på poddarna

Hur kan jag vara kreativ mitt i krisen?
Arrangör: Visit Linköping & Co
Här kan du se livesändningen i efterhand

Nationella stöd och riktlinjer

Allmän information
På Folkhälsomyndighetens hemsida uppdateras löpande information och rekommendationer.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information

Här hittar du Folkhälsomyndighetens information till verksamheter

Har du allmänna frågor om coronaviruset som inte avser sjukdomssymptom kan du ringa nationella informationsnumret 113 13. Numret/tjänsten är tillgängligt dygnet runt.

Pandemilagen
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna gäller från den 1 juli och innebär bland annat ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Regeringen föreslår i en proposition att den tillfälliga covid-19-lagen, som nu gäller till och med den sista september, förlängs med ytterligare fyra månader. Det vill säga från och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 januari 2022.

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Läs mer om lagen, vilka ändringar som gäller från 1 juli och om Länsstyrelsens kontroller här

På verksamt.se finns mycket information om Pandemilagen

Nedstängningsstöd
Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och stödet täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Effekten av stödet beror i slutändan på vilka eventuella beslut om nedstängning som fattas.

Stödet är än så länge ett förslag och träder ikraft tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kommer att hanteras av Skatteverket.

Läs mer om förslaget om nedstängningsstöd

Verksamt
Verksamt.se är en nationell webbplats som drivs av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här finns samlad information från myndigheter om covid-19, som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Här hittar du information om covid-19 på Verksamt.se

Information till företag i vissa branscher
Via denna sida hittar du information om tillfälliga regler och ändringar i lagar inom vissa branscher, som exempelvis handel, hotell- och restaurang, bad- och träningsanläggningar, till följd av coronaviruset. Informationen om uppdateras löpande.

Information till företag i vissa branscher

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Du som driver enskild näringsverksamhet, handels- eller kommanditbolag och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Omsättningsstöd ges till företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder och som i övrigt uppfyller uppsatta kriterier.

Driver du enskild firma kan du ansöka om stöd för perioderna mars, april, maj samt juni 2021. Sist ansökningsdag för dessa perioder är 15 september 2021. Jämförelsemånader är motsvarande månader 2019. 
Regeringen har beslutat att omsättningsstödet förlängs så att omsättningstappet som har skett under juli till och med september 2021 också ska ligga till grund för stöd. Beslut om detta fattades den 1 juli och ansökan för dessa förlängda stödperioder öppnar 1 oktober. Stöden som ingår i förlängningen kan sökas fram till och med den 30 november 2021.

Ansökning för tidigare stödperioder mars 2020-februari 2021 avslutades den 30 april.

Läs mer om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Information från Verksamt om omsättningsstöd

Omsättningsstöd handels- och kommanditbolag
Driver du handels- eller kommanditbolag kan du ansöka om stöd för perioderna mars, april, maj samt juni 2021. Sist ansökningsdag för dessa perioder är 15 september 2021. Jämförelsemånader är motsvarande månader 2019. 
Regeringen har beslutat att omsättningsstödet förlängs så att omsättningstappet som har skett under juli till och med september 2021 också ska ligga till grund för stöd. Beslut om detta fattades av regeringen den 1 juli 2021 och ansökan för dessa förlängda stödperioder öppnar i oktober. Stöden som ingår i förlängningen kan sökas fram till och med den 30 november 2021

Ansökning för tidigare stödperioder oktober 2020-februari 2021 avslutas den 15 juni 2021.

Läs mer om omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

Information från Verksamt om omsättningsstöd

Ansökan om stöd görs hos Boverket

Omställningsstöd baserat på omsättningstapp
Många företag har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. På grund av det finns det ett omställningsstöd som företag kan söka hos Skatteverket. Här hittar du information om vad som gäller för de olika stödperioderna.

Läs mer om omställningsstödet
Skatteverket hanterar stödet.

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag
För att ha rätt till stödet krävs att företaget har drabbats särskilt hårt av restriktionerna i samband med coronapandemin under perioden augusti 2020-april 2021. Ansökan är öppen, sista dag för ansökan är den 31 oktober 2021.

Mer information hittar du här
Skatteverket hanterar stödet.

Korttidsarbete
Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd för att täcka stora delar av kostnaden. 

Regeringen har förlängt stödet till september 2021. Du kan få stöd totalt sju månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre. Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka. 

Förlängningen av stödet för månaderna juli, augusti och september söker du i samband med att du gör din avstämning.

Läs Tillväxtverkets information om korttidsarbete

För dig som är arbetsgivare
På den här sidan hittar du information riktad till dig som är arbetsgivare och vad som gäller när personal blir sjuk, för uppsägningar, kompetensutvecklingsmöjligheter med mera.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader
För att hjälpa företag som drabbats ekonomiskt till följd av coronaviruset har regeringen beslutat att ge stöd till hyresvärdar som tillfälligt sänker hyran. Stödet gäller hyressänkning för företag i särskilt utsatta branscher såsom hotell och restaurang, butikshandel och konsumenttjänster.

Stödet togs fram våren 2020 och regeringen har beslutat att det ska återinföras för första, andra och tredje kvartalet 2021. Ansökan för lokalhyresstöd för kvartal två och tre öppnar den 2 juli 2021. 

Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Här kan du läsa mer om Regeringens hyresstöd.

Rörelsekreditgaranti för exporterande företag
Exportkreditnämnden, EKN, har garantier som är till för exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.
För att ytterligare underlätta för svenska företags tillgång till finansiering erbjuder EKN fram till den 31 december en garanti för korta krediter till höginkomstländer.

Här hittar du EKN:s information om garantier

Betalningssvårigheter
Om ditt företag fått betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset har du möjlighet att ansöka om anstånd med skatter och avgifter respektive att ansöka om finansiering via t ex lån från Företagsakuten eller Almi. Här kan du läsa mer och hitta länkar med ytterligare information om hur du ansöker.

Uppdaterad: 27 augusti 2021, 15:09