Team Östergötland

Region Östergötland arbetar medvetet och systematiskt för att locka fler investeringar till regionen.

Ett led i det arbetet är det treåriga projektet Team Östergötland, vars syfte är att främja besöksnäring, rekryteringar och investeringar i Östergötland. Målet är att utveckla en struktur som skapar affärsmöjligheter i regionens samtliga 13 kommuner och att stärka det regionala samarbetet kring platsmarknadsföring, platsutveckling och profilering.

För att främja internationella investeringar har Region Östergötland skrivit ett avtal med Business Sweden, som bland annat innebär att fokusområden för internationella investeringar ska identifieras och prioriteras, utifrån Östergötlands styrkeområden och konkurrenskraft.
Team Östergötland

Uppdaterad: 30 april 2021, 15:44