East Sweden
 

Plåtmodul vände med ökad styrning och tydliga värderingar

Efter flera år med nollresultat går Plåtmodul i Mjölby mot en miljonvinst. Bakom vändningen ligger en öppnare företagskultur och bättre styrning av produktionsprocesserna. Almi har gett stöd i förändringsprocessen.

I juni 2016 kom Johan Koskenniemi in som ny vd. Han fick det övergripande ansvaret för bolaget medan grundaren Mats Ericsson tog rollen som produktionschef. Och tillsammans började de se över arbetssätten.

 

- Det handlade om att få koll på processerna och få kontinuitet i systemet, berättar Johan Koskenniemi. Var stoppar produktionen, var tappar vi tid? Hur kan vi få ordning och reda och göra rätt från början?

 

Varje dag hålls kvartslånga pulsmöten för att se vad som måste lösas i produktionen. Det är klassiska lean-tankar som Plåtmodul har kombinerat med en öppnare företagskultur. Man ska våga be om råd, alla ska hjälpa varandra och alla ska vara delaktiga i förbättringsarbetet. På ryggen på arbetskläderna har alla medarbetare företagets värderingar - lagkänsla, ärlighet, respekt, ansvar, ambition/drivkraft och hjälpa varandra – för att påminna kollegorna i vardagen.

 

-Vi försöker ta bort dubbelarbete och göra saker lite listigare. Och de som står mitt i arbetet vet förstås bäst hur det ska göras, säger Johan Koskenniemi. Så vi har försökt göra alla delaktiga och jag tycker att vi har fått igång ett bra engagemang.

 

För att få stöd i förändringsarbetet vände sig Johan Koskenniemi också till Almi. Inom ramen för en satsning på automation och digitalisering, fick Plåtmodul konsultstöd och hjälp från Berotec, för att driva ett pilotprojekt. Det gick ut på att införa daglig styrning och ett nytt arbetssätt på en avdelning. När arbetssättet hade satt sig kopierades det till andra avdelningar.

 

- Ett annat projekt har handlat om kvalitetsarbete. Toyota är en av de tuffaste kunderna ur ett kvalitetsperspektiv och där måste man vara med som leverantör. Och det handlar mycket om digitalisering. Om det ska bli rätt i en maskin måste vi hitta rätt inställningsparametrar och lägga in dem digitalt. Då finns de på rätt ställe och vi gör samma sak varje gång.

 

- För vår del har hela det här arbetet lett till ökad produktivitet och en möjlighet att göra viktiga investeringar. Men för att lyckas med sitt förändringsarbete är det viktigt att lyssna och våga ta in hjälp utifrån. Det är så lätt att bli hemmablind.

Plåtmodul i Mjölby AB

Johan Koskenniemi, vd på Plåtmodul berättar om hur man tagit hjälp utifrån och vänt ett nollresultat till miljonvinst.