East Sweden
 

Vi tar något som bara går till spillo och gör energi av det

Hållbar energiproduktion har blivit David Frykerås nisch som entreprenör. Först satsade han på biodiesel och senaste projektet handlar om att göra el av spillvärme. - Vi tar något som bara går till spillo och gör energi av det. Det kan inte bli mycket mer hållbart än så, säger han.

Efter att i flera år ha arbetat som flygtekniker och med service av gasturbiner på oljeriggar och raffinaderier, började David Frykerås sin entreprenörsbana med att tillverka biodiesel av slakteriavfall. Efter fyra år var hans bolag uppe i en omsättning på 80 miljoner kronor och köptes upp av Alfa-Laval. David Frykerås slog sig dock inte till ro. 2013 fick han nästa idé, att utveckla en ångturbin som kunde ta vara på spillvärme.

- Det är så mycket värme som bara försvinner, säger han. I de flesta industriella processer går 60 procent till spillvärme, när du kör en bil går 70 procent av bränslet till spillvärme. Man har länge försökt hitta sätt att öka verkningsgraden, men det har varit för dyrt att bygga småskaliga lösningar.

- Jag tror att de stora bolagen har svårt att tänka utanför boxen. Där handlar det mycket om interna processer och kanske mindre om att göra verkstad av idéer.

David Frykerås började bygga en egen ångturbin hemma i garaget och det blev grunden till Againity, ett företag som tar hand om låggradig spillvärme och tillverkar el av den. De första åren utvecklade David sin idé i företagsinkubatorn Lead med stöd av innovationslån från Almi.

- Jag fick otroligt bra hjälp och support på Lead, säger han. Och att kunna få in kapital från Almi betyder allt för en entreprenör som mig. Ångturbiner är inga billiga saker, det handlar om miljoner, och det är inte så lätt att gå till banken som nystartad. Kapitalet från Almi har gjort att vi har kunnat hålla en hög utvecklingshastighet.

Under utvecklingsprocessen tog David Frykerås också in en partner – Joakim Wren, lektor i termodynamisk flödeslära vid Linköpings universitet. 2016 var det dags att ta steget ut på marknaden med den nya lösningen.

- Jag ville vara helt säker på att vi hade en anläggning som fungerade och höll hög kvalitet innan vi släppte ut den på marknaden, berättar han. I dag har vi levererat fem anläggningar, vi är åtta anställda och omsätter omkring sju miljoner kronor.

- Vi arbetar steg för steg, projekt för projekt, framför allt i närregionen. Förra gången jag startade ett bolag växte vi snabbast i Sverige, men så vill jag inte göra den här gången. Vi vill bygga ett stort bolag med sund ekonomi utan att stressa. Så den här gången växer vi bara med 100 procent om året, avslutar han och skrattar.

Againity AB

David Frykerås, grundare och vd på företaget Againity, berättar om hur han bygger ett stort bolag med sund ekonomi.