East Sweden
 

Regionens styrkeområden

Smart specialisering handlar om att hitta en regions specifika styrkeområden för innovation, entreprenörskap och tillväxt. Detta för att kunna driva ett effektivt innovationsarbete som leder till en stark regional utveckling. Smart specialisering är också en viktig grund för EU:s regionalpolitik.

Europas regioner söker stöd för forskning, teknisk utveckling och innovation ur EU:s ramprogram Horizon 2020. EU ger ett uttalat ökat regionalt ansvar för just dessa frågor. En hörnpelare i EU’s innovations- och tillväxtstrategi är smart tillväxt genom smart specialisering. Östergötland har arbetat fram en egen smart specialiseringsstrategi där våra fem styrkeområden är definierade. Inom samtliga områden har Östergötland framgångsrik forskning och framstående företag, vilket ger oss en ledande position både nationellt och internationellt. Strategin ger förutsättningarna för en smart regionalpolitik som i sin tur ska bidra till smart tillväxt i EU:s medlemsländer.

 

 

Läs mer om smart specialisering i vår broschyr (PDF, öppnas i samma fönster)

 

Region Östergötlands fem styrkeområden i korthet:

Effektiv logistik - Exempelvis gods, person – och materialhantering, processer för tjänsteleverans.

Det geografiska läget hör till det absolut bästa i landet. Balansen i godsflödena är god; infrastrukturen är väl utvecklad och under ytterligare förbättring; både utbildningen och forskningen vid Linköpings universitet är mycket stark och har tydliga kopplingar till näringslivet och offentliga sektorn. Dessutom finns det en betydande innovationspotential i form av tjänsteföretag som utvecklar nya lösningar för en växande logistiksektor, dels i form av företag med stora varuflöden, till exempel inom verkstadsindustrin och de gröna näringarna, som har stora besparingar att göra genom förbättrad logistik.

  

Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar - Exempelvis biobaserad cirkulär ekonomi, avfall, energi.

Näringslivet, i samexistens med Linköpings universitet och offentliga aktörer, är mycket framgångsrikt när det handlar om att omsätta modeller som industriell ekologi och cirkulär ekonomi till reella lösningar på samhälleliga utmaningar. Regionen har goda förutsättningar att i samverkan med industri, akademi och offentlig sektor ta fram de komplexa, systemorienterade erbjudanden som efterfrågas på den globala marknaden.

 

Smarta, robusta och säkra uppkopplade produkter och system - Exempelvis säker Internet, Internet of things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer, tryckt elektronik.

Ett styrkeområde som baserar sig på den unika blandningen av världsledande systemintegrerande industriella aktörer som Saab och Siemens, forskning i världsklass vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT och en mycket kompetent och dynamisk bas av små och medelstora företag. Östergötland har goda möjligheter att flytta fram och förstärka positionerna inom de regionalt starka segmenten inom Smart elektronik, inte minst: Sensorsystem; Kraftelektronik; Organisk elektronik och Inbyggda elektroniska system.    

 

Simulering och visualisering - Exempelvis att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media, spel. 

Den regionala resursbasen har en i Sverige, och internationellt, unik bredd som omfattar större och mindre systemintegrerade företag, spetsföretag inom applikationsutveckling, akademisk forskning av världsklass samt nationella resurscentrum i form av statliga forskningsinstitiut. Regionen håller på att positionera sig inom områden som har växande behov av simulerings- och visualiseringslösningar. Exempel på sådana är systemintegrerande tillverkningsindustri, hållbar stadsutveckling, hälso- och sjukvård och inte minst privata konsumenter.  

 

Avancerade material - Exempelvis ytbeläggningar för metaller och plaster, nano strukturerade material som grafen och bio-kompatibla material.

Regionen har mycket hög kompetens och betydande ekonomiska resurser då det handlar om att ta fram material med mycket högt förädlingsvärde och kunskap om hur dessa tillämpas. Bland viktiga applikationsområden märks ytbehandling för hållbarhet och säkerhet inom verkstadsindustrin och elektronikindustrin, biokompatibla material och sensorer.