East Sweden
 

Framtida kompetenser

Tillgången på välutbildad arbetskraft

Framtiden för en region är starkt kopplad till utbildningsnivå, förmågan att generera och överföra kunskap samt effektiva kopplingar till global kompetens. East Sweden uppfyller alla dessa kriterier. Dessutom arbetar vi intensivt för att hitta ännu smartare vägar att mäkla kunskap med efterfrågan. Det som populärt kallas matchning.

Linköpings universitet (LiU) med 27 000 studenter, är ett av Sveriges större lärosäten och hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. På LIU bedrivs forskning inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och visualisering. 

Se: http://www.liu.se

Inom regionen finns ett 40-tal yrkeshögskoleutbildningar, skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet för att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov inom bland annat teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggteknik, data & it samt transport och logistik. 

Se: http://www.yh4.se/ 

Välutbildad arbetskraft är vår största tillgång! Östergötland är en av de ingenjörstätaste delarna av landet. Utbudet av högskoleingenjörer och civilingenjörer har ökat. Främst tack vare ett ökat antal nyutexaminerade, men även positivt flyttnetto bidrar.