East Sweden
 

East Sweden Business Region

De offentliga regionala aktörer som arbetar med tillväxt är samlade i nätverket East Sweden Business Region, ESBR. Tanken är att ett företag som vill växa inte skall behöva leta efter vilket stöd det offentliga kan erbjuda, utan enkelt ska kunna få en samlad bild av de erbjudanden och aktiviter som finns.

Det som idag är East Sweden Business Region har kommit ur ett identifierat behov att få till ett mer samlat arbete kring näringslivsutveckling i Östergötland.

Syftet var att skapa en gemensam regional plattform och arbetsmodell för samverkan mellan aktörer i det företagsfrämjande systemet. Syftet var även att tydliggöra och underlätta för den som söker stöd och hjälp från det samhällsfinansierade tillväxtsystemet.
Arbetet med att bygga upp plattformen ESBR, dess struktur, mål och vision har genomförts genom ett starkt samarbete mellan kommuner, organisationer i det företagsfrämjande systemet och Region Östergötland.

Visionen för ESBR är en region med ett attraktivt, konkurrenskraftigt näringsliv med hög tillväxt. Plattformen ska verka för att förbättra och stärka arbetet med näringslivsservice i kommunerna.
Inom regionen ska gemensamma verktyg utvecklas och roller, ansvarsområden och samverkansformer tydliggöras.
Det övergripande syftet för samarbetet är att underlätta vardagen för regionens företagare och främja innovation och idéutveckling.