East Sweden
 

Mötesplatser och nätverk

Alla behöver bolla idéer för att få affärerna att lyfta. East Sweden Business Region kryllar av mötesplatser och nätverk för företagare. Här finns utrymme till möten av alla slag; relationsbyggande, informella, informativa och inspirerande. Väl värda ett besök är till exempel:

Norrköping Science Park

Att upptäcka och stimulera nya affärsmöjligheter är kanske den starkaste drivkraften i Norrköping Science Park. Vi skapar förutsättningar för att företag ska kunna starta, utvecklas och etablera sig här, och är särskilt inriktade på företag inom interaktiva och visuella medier, IVM.

Mjärdevi Science Park

Mjärdevi Science Park AB är ett kommunägt bolag som genom en unik samverkan på lokala, nationella och internationella nivåer strävar efter att erbjuda optimala tillväxtförutsättningar för innovativa företag och utvecklingsmiljöer i Linköping.

Vreta Kluster

På Vreta Kluster skapar vi en kreativ utvecklingsarena och mötesplats för företag inom de gröna näringarna – ett slags grönt växthus där vi genom samverkan skapar förutsättningar för utveckling av idéer, företag och branscher i stort.

Ebbepark

Ebbepark Företagspark är en samlingsplats för framtidens kunskapsföretag. Parken har en strategisk placering mitt emellan Mjärdevi Science Park/Linköpings universitet och innerstaden. Hållbarhet och innovation står i fokus.

CreActive

En gränsöverskridande och kreativ mötesplats där studenter, forskare och företagare kan diskutera och förverkliga idéer tillsammans under helt nya former. CreActive omfattar tre plan på över 700 kvadratmeter med bokningsbara konferensrum, arbetsplatser, grupprum, studieplatser och showrooms.

Lunchklubben

En mötesplats för dem som är med och beslutar och påverkar i regionen. Lunchklubben arrangeras på Visualiseringscenter C av Norrköping Science Park och Linköpings universitet den sista måndagen varje månad. Vid varje tillfälle möter du en spännande föredragshållare.

Visualiseringscenter C 

Ett upplevelse- och kunskapscenter med utställningar, domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medielabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C:s mål är att exponera och sprida kunskap om visualisering, med utgångspunkt från den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet.

Bright East

Ett nätverk och forum där nya generationer bollar gamla idéer, väcker nya och ofta sätter planer i verket. Nya kompisar, kollegor och kunder kan mycket väl dyka upp.

Break

Break är nätverket för föräldralediga som är sugna på att nätverka och hålla kontakten med näringslivet. Barnen är välkomna att vara med på träffarna där man snackar karriär, politik, näringsliv och utbyter erfarenheter om hur man får ihop karriären med livet som småbarnsförälder. Vid varje träff hålls en inspirerande föreläsning och det bjuds kaffe med tilltugg. Självklart finns det skötbord och yta att både krypa och leka på! Följ gärna Facebooksidan för mer information, Break.

Coffice

Smart och inspirerande, alternativ arbetsmiljö. Coffice är en mötesplats för utbyte av idéer och tjänster som även erbjuder möteslokaler, internet och postbox för den som önskar.

Logistikia

Logistikia är ett nätverk initierat av Norrköpings kommun Norrköpings Hamn och Stuveri AB, Region Östergötland och Linköpings universitet. Nätverket samlar företag som ser logistik som en strategiskt viktig del av sin verksamhet och kopplar ihop dem med framstående forskning och utbildning vid Linköpings universitet samt yrkeshögskolutbildningar. namnet

Östsvenska Handelskammaren 

 

Företagarna

 

Svenskt Näringsliv

 

Cleantech 

 

Aerospace cluster 

 

Printed elecronic arena