East Sweden
 

Ditt företag imorgon?

Vill du ta ett steg vidare? Funderar du på utvecklingsplaner eller nya kunderbjudanden för ditt företag? Kanske har ni redan vuxit snabbt och har ytterligare tillväxttankar. Vi kan ge den draghjälp som behövs.

På ESBR kan vi erbjuda affärsutveckling, kompetenshöjning och möjlighet att nätverka med andra som befinner sig i samma situation. Almi Företagspartner och Linköpings universitet, genom LiU Relation, erbjuder exempelvis seminarier och rådgivning inom produkt- och tjänsteutveckling, affärsrådgivning och stöd för internationalisering.

Andra vägar är mentorskapsprogram där du varje månad får resonera med en erfaren mentor som hjälper dig att hitta vägar framåt, eller tillväxtsatsningen Framtidsföretag för bolag med 20-100 anställda. Genom Framtidsföretag får du skarpa verktyg för att utveckla verksamheten. Resultatet för de cirka 50 företag som medverkat under de första två åren är en sammanlagd omsättningsökning med 700 miljoner kronor och fler än 400 nya arbetstillfällen.

Om Du vill komplettera din styrelse med erfarna externa ledamöter, eller på annat sätt utveckla styrelsearbetet, kan Styrelseakademien Östsverige stötta med förmedling av ledamöter eller förbättring av processer och arbetssätt.

Näringslivsfunktionen i din kommun är alltid en bra ingång. Ofta berör expansion och tillväxt de fysiska och logistiska frågeställningarna. Då är en näringslivschef eller motsvarande en effektiv kontaktpunkt.

Låt oss växa tillsammans!

Henrik Dahlström

Almi

+46 (0)13-20 07 13

henrik.dahlstrom@almi.se