East Sweden
 

Från idé till succé

Har du den perfekta lösningen på ett problem? Sitter du på en idé du vill vidareutveckla och få ut på marknaden? Vi kan hjälpa dig – oavsett om du vill att din produkt ska bli grunden till ett nytt företag eller hitta någon som tar den vidare ut på marknaden.

East Sweden Business Region erbjuder ett brett stöd för innovativa entreprenörer som vill ta nästa steg. Vi har resurserna, kunskapen och miljön. Inte minst har vi många års erfarenhet av att göra goda idéer till flygfärdiga produkter och tjänster.

Tanken är att du som innovatör inte ska behöva leta efter vilket stöd du kan få. Hos oss hittar du alla kompetenser du behöver. Vi kan stötta dig med exempelvis forskning, design, produktionsanpassning, kommersialisering, uppskalning eller marknadsmodifiering. Du kan också få stöd med finansiering och kompetensmatchning.

Om du har idén och ESBR samordnar resurser och kompetens, kan resultatet bara bli positivt. Varför inte testa oss?

Åke Rolf

Region Östergötland

+46 (0)70-834 56 77

ake.rolf@regionostergotland.se