East Sweden
 

Är bolaget i en ekonomiskt pressad situation?

Att leda ett företag är alltid en utmaning. Men i en krissituation kan bördan bli extra tung att bära. Företagsjouren är en neutral samtalspartner med ett enda uppdrag; att stötta dig och ditt företag så ni tar er ur en krissituation.

Arbetsmodellen är en plan i fem steg som inleds med en fokuserad insats som leder fram till en handlingsplan. Handlingsplanen definierar hur företaget ska kunna leva vidare och förhoppningsvis inleda en positiv utveckling. Under arbetets gång samordnar Företagsjouren insatser från företagets andra intressenter som banker, revisionsbyråer med flera. Dessa insatser görs utan timdebitering för ditt företag.

Om det finns behov av ytterligare insatser har Företagsjouren ett av regionens starkaste nätverk av specialister. Det rör sig om enskilda specialister som exempelvis revisorer, juridisk expertis, HR-experter, företagsmäklare och mycket annat.

Företagsjouren arbetar i samtliga kommuner i Östergötland. Vår målgrupp är små och mellanstora företag. Allt stöd sker under fullständig sekretess.

Göran Qvarnström

Företagsjouren, Region Östergötland

+46 (0)70-536 04 25

foretagsjouren@rjl.se